Odrůdy z VÚRV v katalogu osiv SEED SERVICE pro rok 2023

Firma SEED SERVICE licencuje naše vyšlechtěné odrůdy čiroku, béru, prosa a od letošního roku také vyšlechtěné odrůdy špaldy, dvouzrnky a jednozrnky. Šlechtitelům z VÚRV, v.v.i. se daří rozšiřovat portfolio odrůd, o které má zájem zemědělská praxe. Např. na straně 21 nového katalogu osiv je nabídka směsí meziplodin, kde se uplatňují naše odrůdy béru a čiroku […]

>

Rez plevová v roce 2022

Epidemické výskyty rzi plevové v České republice v letech 2013–2015 ukázaly na význam této choroby v našich podmínkách a potenciál její škodlivosti při změně rasového spektra, tj. při výskytu ras s odlišnými nároky na prostředí a napadení dříve odolných odrůd. Epidemie měla pozitivní vliv na úroveň rezistence u nás pěstovaných odrůd pšenice.

>

Sněti mazlavé na obilninách

Na pšenici se u nás vyskytují mazlavá sněť pšeničná (Tilletia caries, syn. T. tritici), mazlavá sněť hladká (T. laevis, syn. T. foetida) a sněť zakrslá (T. controversa). V konvenčním zemědělství poskytuje ochranu proti snětím mazlavým fungicidní ošetření osiva. S rozvojem ekologického zemědělství se ale v Evropě zvyšuje zájem o šlechtění na rezistenci.

>