Expozice VÚRV, v.v.i. na výstavě „Naše Pole“ v Nabočanech, 2023

V letošním roce se Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. již popatnácté jako partner této akce zúčastnil celostátní výstavy „Naše Pole“ (13. a 14. června 2023). Výstava má dlouholetou tradici a díky spolupráci s vydavatelstvím ProfiPress jsme mohli prezentovat nejnovější výsledky výzkumu aplikovatelné v zemědělství. Po celou dobu akce poskytovali pracovníci ústavu informace v poradenském centru. Současně probíhaly separátní diskuse k problematice zemědělství s agronomy, pracovníky zemědělských služeb i s dalšími zájemci o zemědělství a životní prostředí.

Naší expozici navštívili i studenti středních a vysokých odborných škol. Velký zájem o nejnovější poznatky byl i ze strany středoškolských pedagogů. Příjemně nás překvapil nejen velký zájem především zemědělců, ale i mladé studující mládeže. Nejčastěji diskutovaná byla problematika nových odrůd, minoritních plodin, regulace plevelů a dalších škodlivých organizmů, agrotechniky a výživy rostlin, nových technologií zpracování půdy a pěstování plodin i ochrany životního prostředí. Součástí naší expozice byla prezentace nejnovějších metodik, knih, technologických listů a dalších informačních materiálů.

doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.
PR – propagace – tiskový mluvčí ústavu

Kategorie akce, aktuality.