Databáze ve VÚRV

 Genetické zdroje rostlin
GRIN Czech – Evidence genetických zdrojů rostlin v ČR
Pasportní a popisná data genetických zdrojů zemědělsky využívaných rostlin v českých kolekcích NOVÉ
 
Rodokmeny a  identifikované alely genů pšenice  (Wheat Pedigree and Identified Alleles of Genes On Line)
Rodokmeny, geny a identifikované alely u 74 527 kultivarů a linií pšenice získané z 3 261 literárních zdrojů.
Rodokmeny ječmene  (Barley Pedigree Catalogue)
Rodokmeny a pasportní data  u 6 443 kultivarů a linií ječmene získané z 99 literárních zdrojů.
EWDB – Evropská databáze pšenice ECP/GR ( European Wheat Database)
Centrální evropská databáze pšenice začleněná do Evropského kooperativního programu pro genetické zdroje rostlin (ECP/GR)
Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro- biodiversity

Alternativní plodiny v České republice
Obrazový katalog Čiroků – Sorghum bicolor (L.) Moench (pdf-37,5MB)
Obrazový katalog Béru – Setaria italica (L.) Beauv. (pdf – 20,7MB)

Herbologie
Obrazový atlas plevelů

Genetické zdroje mikroorganismů
Národní program genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (NPGZM)
Agrometeorologická stanice
agrometeorologické údaje – databáze

agrometeorologické údaje – graf