Národní projekty

Projekt v rámci programu Ministerstva kultury ČR (NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030)

Historie užívání a pěstování léčivých rostlin jako součást národní a kulturní identity
Číslo projektu: DH23P03OVV044
Doba řešení: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2027
Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D.
(výzkumný tým Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin)
Příjemce-koordinátor: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Další příjemci v konsorciu: Národní zemědělské muzeum, s. p. o., Mendelova univerzita v Brně
Výsledky projektu naleznete zde.
Přehled dalších souvisejících aktivit naleznete zde.