Stav porostů

Potřebuje o třetinu méně vody než kukuřice

Rozhovor Ing. Jiřího Hermutha, pracovníka oddělení genové banky ve VÚRV, v.v.i. s plodinovou specialistkou ze společnosti Syngenta o čiroku, jeho pěstování a hlavních způsobech využití. Čirok (Sorghum) je zemědělsky významný rod rostlin z čeledi lipnicovité. Pěstuje se jako obilovina, např. na výrobu mouky a používá se též ke krmným nebo technickým účelům.

>

Poškození porostů polních plodin mrazy

Ve srovnání s ovocnými stromy a vinnou révou je poškození polních plodin menší a více lokální a vzhledem ke kompenzačním schopnostem rostlin bude záviset na následujícím průběhu počasí, jak se projeví ve snížení výnosů. Mrazy byly poškozeny porosty ozimé řepky, ozimého ječmene, raných odrůd ozimé pšenice v pokročilejší fázi růstu, cukrovky, máku, kukuřice

>

Kvetení třešní, jabloní a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a možnému riziku výskytu ranních mrazů, uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení k mrazům, tentokrát třešní a jabloní. Zatímco třešně jsou v plném květu či dokvétají, jabloně začínají kvést naplno. V důsledku výskytu nadnormálních teplot v posledních dnech se rovněž rozdíly v době kvetení mezi druhy a odrůdami zmenšují. V tabulce jsou […]

>

Kvetení broskví, švestek a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů opět uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení broskví a švestek k mrazům. V tabulce jsou vidět minimální teploty (MT), při kterých po dobu 30 minut ještě nedochází k mrazovému poškození květů, a kritické mrazové teploty KT10 a KT90, které vedou k odumření […]

>

Riziko poškození polních plodin vegetačními mrazy

Současné noční mrazy mohou poškodit kvetoucí stromy, zejména meruňky, ale v menší míře i některé polní plodiny, např. ozimou řepku. Nejvíce ohrožené jsou silné až přerostlé porosty řepky ve fázi prodlužovacího růstu, které byly po zimě přihnojeny vyšší dávkou dusíku v ledkové formě a kde po hnojení přišly efektivní  srážky (min. 5 mm).

>

Kvetení meruněk a kritické mrazové teploty

Vzhledem k urychlenému kvetení meruněk po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází vývoje kvetení meruněk k mrazům. V tabulce uvádíme minimální teploty (MT), při kterých ještě nedojde po dobu 30 minut k mrazovému poškození květů a kritické mrazové teploty KT10, KT50 a KT90, které vedou k odumření 10 %, […]

>

Zima 2023/2024 – vlhko, zaplavení, holomrazy, nadnormální teploty a ozimy

Letošní zima (prosinec 2023 až únor 2024) je atypická a značně variabilní. Všechny tři měsíce byly teplé, a přitom dost vlhké (teplotně a srážkově nadnormální byl prosinec, leden se blížil k nadnormálním srážkám a únor bude pravděpodobně velmi teplý a srážkově bohatý na vodu). Porosty ozimů vstupovaly do zimy někde přerostlé, někde nevyrovnané v důsledku sucha při […]

>