Kam se ještě podívat … pomůcky a užitečné odkazy

Knihovny a informační portály

Knihovna Antonína Švehly  (dříve Zemědělská a potravinářská knihovna)
Vyhledávač knihoven (celý svět)
Katalog knihoven v ČR
Jednotná informační brána- JIB (Portál JIB umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje – katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd)/a>
Portál disertačních prací DART-Europe  Vyhledávač kvalifikačních prací, mezinárodní s převahou německých zdrojů

Zdroje informací ze světa vědy

OSEL (Internetový časopis pro popularizaci vědy – česky)
Science World  (česky)

Zemědělské časopisy a internetové portály

Agroweb – zemědělský informační portál
Listy cukrovarnické a řepařské (ISSN 1210-3306; volně dostupné plné texty)
Obilnářské listy (ISSN 1213-3981  on-line verze; volně dostupné plné texty)
Plant, Soil and Environment (ISSN 1214-117; volně dostupné plné texty)
Plant Protection Science (ISSN 121-4834; volně dostupné plné texty)
Czech Journal of Genetics and Plant Breeding (ISSN 1212-1975; volně dostupné plné texty)
Horticultural Science (ISSN 0862-867X; volně dostupné plné texty)
Soil and Water Research (ISSN 121-9151; volně dostupné plné texty)

Zemědělské výzkumné ústavy

Výzkumné ústavy Ministerstva zemědělství:

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (zde právě jste)
Výzkumný ústav veterinárnáho lékařství, v.v.i.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Další zemědělské výzkumné ústavy:

Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o.

Další užitečné odkazy

Agrární komora ČR
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělský intervenční fond
Terminologický zemědělsko-potravinářský výkladový slovník

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský