Včelnice

V roce 2020 byla zahájena spolupráce mezi Včelařským spolkem pro Prahu 6 a 7 a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. v Praze 6 – Ruzyni, a to na obnově původní včelnice.
Spolková včelnice je nyní již otevřena nejen včelařům, ale i všem, které včelí svět fascinuje a rádi by se dozvěděli a viděli více…

Více informací najdete na webových stránkách spolku a ve zprávách uvedených níže.

Workshop výroby brtě

V rámci cyklu Se včelaři o včelách se s námi můžete navrátit k přirozenému chovu včel a za pomoci kopií historických nástrojů vydlabat jejich původní obydlí brť/klát, kterou si na jaře najde a obsadí roj včel.

>

Hnízdiště včel samotářek ve VÚRV

Po areálu VÚRV se objevily modré domečky na čtyřech nožkách. Jde o hnízdiště včel samotářek, konkrétně zednic rezavých (Osmia bicornis) a zednic rohatých (Osmia cornuta). Samotářky svým působením přinášejí mnohé výhody: neútočí a nebodají, velmi výkonně opylují nejen stromy, bývají aktivní už časně zjara, mohou tak efektivně nahradit čmeláka zedního i včelu medonosnou.

>

„Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely…“ (2021)

„Metodika pro hodnocení vlivu subletálních dávek pesticidů na samotářské včely s využitím OMICs přístupu“ obsahuje inovativní aspekty pro experimenty, jako je modifikovaný izolátor, příprava rostlin pro expozici, načasování experimentu, sledování distribuce aktivních látek či proteomická analýza samotářských včel pro identifikaci skrytých účinků sledované látky nebo její formulace…

>

Odhalit falešný včelí med bude snazší

Tisková zpráva (3. 1. 2022) Výzkumníci z VÚRV a PřF UK vyvinuli metodu, jak odlišit specifické proteiny pravého medu od náhražek Včelí med patří mezi nejfalšovanější potraviny na světě. Způsobů pančování je velké množství. Nejčastějšími podvody jsou přimíchávání sirupů z cukrové třtiny, kukuřice či rýže. Odhalení falšovaného medu je nesnadné a obvykle je zapotřebí využití […]

>

„Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu“ (2021)

Metodika, která obdržela Cenu ředitele za výsledky dosažené v roce 2021 je určena laboratořím, které se zabývají analýzou kvality medu. Cílovou skupinu představují především laboratoře zaměřené na prokazování falšování medu a hodnocení jeho jakosti. Tato metodika umožňuje identifikaci různých amyláz, které mohly být do vzorku přidány procesem falšování a nejsou pravému včelímu medu vlastní…

>