Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. vydává každoročně (sám nebo ve spolupráci s jinými vydavateli) řadu účelových publikací.
Jejich přehled podle roku vydání najdete zde:

 

Ročenka

2017 

 

60 let Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha-Ruzyně 1951-2011

V roce 2011 byla vydána příležitostná publikace  v rámci oslav 60. výročí založení ústavu.

60 let Výzkumného ústavu rostlinné výroby

 

Almanach k 50 výročí založení ústavu

Tato publikace byla vydána při příležitosti oslav 50. výročí založení ústavu v roce 2002. Dokument PDF byl získán oskenováním tištěné předlohy, omluvte zhoršenou kvalitu.

 

Almanach k 50. výročí založení VÚRV