Vydavatelská činnost VÚRV, v. v. i. za r. 2017

NÁZEV AUTOR / KOLEKTIV ISBN ODKAZ
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě. Certifikovaná metodika. 2. Aktualizované vydání. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. Pavel Svoboda
Jana Wollnerová
Lada Kozlovská
Jan Klír
ISBN 978-80-7427-206-6 [PDF]
Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. 498 stran. Vojtěch Holubec, editor ISBN 978-80-7427-208-0 ne
Využití kombinace laboratorních metod pro včasnou diagnostiku hniloby včelího plodu (původce Melissococcus plutonius). Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017 a Výzkumný ústav včelařský, s. r. o., Dol, 2017. Tomáš Erban a kol. ISBN 978-80-7427-212-7 (VÚRV, v.v.i.)
ISBN 978-80-87196-23-6 (Výzkumný ústav včelařský)
PDF]
Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub rodu Pleurotos vůči houbám z rodu Trichoderma. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. David Novotný
Ivan Jablonský
ISBN 978-80-7427-229-5 [PDF]
Metodika ozdravování odrůd révy vinné pomocí chemoterapie. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. Petr Komínek
Barbora Jandová
Marcela Komínková
Jaroslav Polák
ISBN 978-80-7427-231-8 [PDF]
Možnosti snížení vstupu rizikových prvků z agroekosystémů do potravního řetězce: Uplatněná certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Kunzová Eva
Menšík Ladislav
Hlisnikovský Lukáš
Dostál Jiří
ISBN 978-80-7427-235-6 [PDF]
Detekce pěti virů česneku kuchyňského metodou SYBR Green real-time PCR. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, Praha, 2017. Katarína Mitrová
Leona Svobodová
Jaroslava Ovesná
ISBN 978-80-7427-236-3 [PDF]
Rychlá metodika pro rozlišení česneku (Allium sativum L.), typu český paličák, pomocí mikrosatelitních markerů. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha, 2017. Katarína Mitrová
Jaroslava Ovesná
Ladislav Kučera
ISBN 978-80-7427-237-0 PDF]
Metodika pro rozlišení rýže (Oryza sativa L.) typu Basmati pomocí délkového polymorfismu mikrosatelitů Jaroslava Ovesná
Lenka Drábková
Ladislav Kučera
ISBN 978-80-7427-239-4 [PDF]
Bakteriální kroužkovitost bramboru. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. Praha, 2017. Iveta Pánková
Václav Krejzar
Ervín Hausvater
Petr Doležal
ISBN 978-80-7427-240-0 (VÚRV, v.v.i.)
ISBN 978-80-86940-75-5 (VÚB, s.r.o.)
[PDF]
Možnosti využití botanických pesticidů a rostlinných extraktů v ochraně porostů fenyklu obecného, máty peprné a tymiánu obecného. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, 2017. Roman Pavela, a kol. ISBN 978-80-7427-244-8 [PDF]
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů. Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, 2017. Ladislav Kučera
Jaroslava Ovesná
ISBN 978-80-7427-245-5 [PDF]
Metodika pro všeobecnou charakterizaci genetické diversity odrůd konopí pomocí mikrosatelitních markérů: Metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Ovesná Jaroslava
Kučera Ladislav
Pavel Jozef
Bjelková Marie
ISBN 978-80-7427-246-2 [PDF]
Metodika diagnostiky a postupů ochrany proti chorobám pat stébel pšenice. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Veronika Dumalasová
Jana Palicová
Alena Hanzalová
Pavel Bartoš
ISBN 978-80-7427-247-9 [PDF]
Metodika kontroly účinnosti řízených atmosfér a fumigací v silech pomocí biotestů. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Aulický Radek
Stejskal Václav
Plachý Jan
ISBN 978-80-7427-248-6 [PDF]
Metodika pro použití řízených atmosfér na kontrolu skladištních škůdců v napadených komoditách uskladněných v silech. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2017. Aulický Radek
Stejskal Václav
Kolář Vlastimil
ISBN 978-80-7427-249-3 [PDF]
Ochrana obilnin proti virovým chorobám (BYDV A WDV). Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6 – Ruzyně, Agrotest Fyto, s.r.o., Kroměříž, Výzkumné centrum SELTON, s.r.o., 2017. J. Chrpová a kol. ISBN 978-80-7427-250-9 PDF]
Ochrana řepky proti živočišným škůdcům na podzim bez mořidel na bázi neonikotinoidů: Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Kocourek František
Havel Jiří
Hovorka Tomáš
Kazda Jan
Kolařík Pavel
Kovaříková Kateřina
Ripl Jan
Skuhrovec Jiří
Seidenglanz Marek
Šafář Jaroslav
ISBN 978-80-7427-251-6 PDF]
Katalog kultur 2017: Sbírka rhizobií = Catalogue of Cultures 2017: Culture Collection of Rhizobia. 6. upravené vydání.  Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Kabátová Lenka
Šimon Tomáš
Czakó Alena
ISBN 978-80-7427-253-0 ne
Léčivé rostliny a speciální plodiny, 2. Část = Seeds and Fruits of Selected Species of Vegetables, Medicinal Plants and Special Crops. Volume 2 –  Medicinal Plants and Special Crops. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Hýbl Miroslav
Kopecký Pavel
Doležalová Ivana
Petrželová Irena
Smékalová Kateřina
Dušková Elena
Stavělíková Helena
Dušek Karel
ISBN 978-80-7427-254-7 ne
Využití genetických zdrojů rostlin – případ pšenice. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Janovská Dagmar
Hermuth Jiří
Dotlačil Ladislav
ISBN 978-80-7427-255-4  
Závažné choroby obilnin. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i, 2017. Chrpová Jana
Hanzalová Alena
Dumalasová Veronika
Palicová Jana
ISBN 978-80-7427-256-1 ne
Mšice na obilninách: biologie, prognóza a regulace. Certifikovaná metodika.  Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Honěk Alois
Martinková Zdena
Lukáš Jan
Řezáč Milan
Saska Pavel
Skuhrovec Jiří
ISBN 978-80-7427-258-5 [PDF]
Zpracování biologicky rozložitelných odpadů obsahujících suroviny živočišného původu na hnojivé substráty: Certifikovaná metodika. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Usťak Sergej
Muňoz Jakub
Váňa Vojtěch
ISBN 978-80-7427-263-9 PDF]
Integrovaná ochrana chmele. Certifikovaná metodika. Ing. Kamil Holý, Ph.D.
Ing. Pavel Procházka, Ph.D.
Ing. Jaroslav Štranc, CSc
Daniel Štranc
Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.
ISBN 978-80-7427-265-3 [PDF]
Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách: Certifikovaná metodika pro praxi. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Čermák Pavel
Mühlbachová Gabriela
Káš Martin
Vavera Radek
Pechová Miroslava
ISBN 978-80-7427-266-0 [PDF]
Metodika odběru a hodnocení kořenového systému polních plodin: Metodika pro praxi. Brno, Mendelova univerzita v Brně, 2017. Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2017. Středa Tomáš
Haberle Jan
Klimešová Jana
Svoboda Pavel
Středová Hana
Khel Tomáš
ISBN 978-80-7509-530-5
ISBN 978-80-7427-261-5
[PDF]
Živiny a rizikové prvky v půdě. Sborník abstraktů ze semináře. Česká technologická platforma pro zemědělství, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017 Eva Kunzová
Ladislav Menšík
Milan Vach
ne PDF]