Webináře k dotacím, od 14. 2. 2023

Zveme Vás na webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky budou zaměřeny na pravidla pro dotace od roku 2023, a to i z hlediska jejich provázanosti s platnými požadavky na hnojení, ochranu vod apod.

>

Pěstební technologie béru italského

Jedním z hlavních řešení v současné době se uvádí šlechtění a výběr odolnějších druhů a odrůd, které se lépe přizpůsobí dostupnosti vody v půdě a které budou odolnější vůči novým klimatickým podmínkám. Cílem předkládané pěstební technologie je nabídnout zemědělské praxi alternativní plodinu bér italský /vlašský/ [Setaria italica (L.) Beauv.] s českými vyšlechtěnými odrůdami

>

Pěstební technologie pro oves

Metodika popisující vhodné technologie pěstování ovsa setého a ovsa nahého je ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže. Autorský kolektiv: Ing. Jana Chrpová, CSc., RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.) Ing. Marie Chourová (Výzkumné centrum SELTON, s.r.o.)

>