Webináře k dotacím, od 14. 2. 2023

Zveme Vás na webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky budou zaměřeny na pravidla pro dotace od roku 2023, a to i z hlediska jejich provázanosti s platnými požadavky na hnojení, evidence, udržování půdní úrodnosti, […]

>