Genetické zdroje – odpočet klasů na plochu

Jednou z velmi důležitých charakterizací porostů genetických zdrojů je odpočet klasů na plochu.  Dne 10. 6. 2024 pracovníci genové banky provedli tuto aktivitu u kolekce GZ jarních pšenic. Preciznost odpočtu klasů je velmi důležitá. Porostům pšenic za minulé období (konec května a začátek června) velmi prospěly dešťové srážky, které se promítly do lepší vitality porostů. […]

>

TZ: Jednička mezi 30 miliony. Roman Pavela z VÚRV patří mezi nejlepší vědce na světě

TZ – 30. 5. 2024 – Docent Roman Pavela z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., byl kalifornskou společností ScholarGPS zařazen do mezinárodního seznamu vysoce hodnocených vědců. Data ScholarGPS jsou založena na celoživotní nebo předchozí pětileté aktivitě dané osobnosti, s přihlédnutím ke kvalitě publikací a citacím, bez autocitací. Roman Pavela tak patří mezi 0,05 % nejlepších […]

>

Workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“

Dne 16. 5. 2024 byl ve VÚRV pořádán workshop „Význam diverzity plodin a jejich přínosy ve vztahu k měnícímu se klimatu“.  Organizace workshopu byla podpořena z projektu Zemědělství v rovnováze: Osvěta a vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (projekt NPŽP č. 5230200026). Projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.

>

Ohlédnutí za Dnem fascinace rostlinami 2024

Den otevřených dveří spojený se Dnem fascinace rostlinami uspořádal letos Výzkumný ústav rostlinné výroby 16. května 2024 v Praze–Ruzyni a o den dříve v Olomouci jako spoluúčasník akce v Botanické zahradě PřF UK. Účast byla letos rekordní – kolem 700 účastníků obou akcí, zejména dětí a školních skupin. Byla pro ně nachystána více než dvacítka […]

>

Jarní mrazíky a poškození řepek

Teplá zima způsobila urychlení růstu a vývoje rostlin řepek téměř o 3 až 4 týdny. Už během dubna se většina porostů řepek dostala do fáze kvetení, která je nejcitlivější k mrazům. A právě v tu dobu, od 18. do 26. dubna 2024, se postupně vyskytovaly ranní mrazíky v jednotlivých regionech ČR.

>