VÚRV v Nabočanech

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. byl partnerem výstavy „Naše pole“ v Nabočanech u Chrudimi, konané ve dnech 15. a 16. června 2021. V expozici ústavu jsme prezentovali nejnovější poznatky výzkumu v oborech genetika a šlechtění, ochrana rostlin, výživa rostlin.

>

Monitoring škůdců polní zeleniny – 24. týden

24. týden 2021 Do brukví naletují třásněnky, lokálně vysoký výskyt (na hraně škodlivosti). Projevuje se napadení květilkou zelnou, krytonosci a dřepčíkem olejkovým. Výskyt ostatních dřepčíků variabilní. Na hrachu je kyjatka hrachová a zrnokaz hrachový. Líhne se první vlna larev mandelinky bramborové, další budou následovat. Teplé počasí zvyšuje aktivitu motýlů a podporuje přelet mšic i dalších […]

>

Hlubokou nad Vltavou ovládly byliny a zdravé české potraviny

Tisková zpráva 7. 6. 2021 – Výzkumný ústav rostlinné výroby ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR představili v Hluboké nad Vltavou implementaci a užitek výsledků výzkumu v praxi, a to se zaměřením na zdraví prospěšné výrobky. V průběhu ochutnávky přírodou naplněných potravin proběhl křest první knihy ze série „Světem bylin s Romanem Pavelou“, která vyšla […]

>