Semináře a další akce v roce 2019 
21.02. "Zemědělství s nízkou C stopou" – video, ppt
25.07. "Akce na demofarmě Družstvo Vysočina", Janovice
01.08. "Akce na demofarmě ZOD Brniště", Brniště 

Poradenství, přenos poznatků do praxe
Nabídka poradenství a konzultací v roce 2019

Monitoring škůdců polní zeleniny (zde)

Nové metodiky a technologie pro praxi
Technologie pěstování a ochrany řepky...
Postupy hospodaření pro efektivní využití dusíku...
...další schválené metodiky najdete zde

Odborné prezentace (audiovizuální tvorba)
Virové choroby obilnin
Zimovzdornost a mrazuvzdornost ozimých obilnin
Nové odrůdy obilnin s odolností vůči biotickým stresům...

Programy, užitečné aplikace, evidence
Skladová karta pro polní složiště hnoje
Predikce rizika výskytu virů BYDV a WDV
Orientační bilance živin a organické hmoty v závodě

Volná místa (7 volných míst, více zde)

 

 

Aktuality

Monitoring škůdců polní zeleniny (28. týden 2019)

více...

Osiva odrůd vyšlechtěných ve VÚRV (čirok, proso, bér)

více...

Šíření makadlovky řepné

více...

Zemědělci z Rakovnicka na exkurzi ve VÚRV

více...

Spolupráce studentů s VÚRV

více...

Ukázky - odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

více...

Den fascinace rostlinami

více...

Dílčí bilance živin na orné půdě a trvalých kulturách

více...

Nové DZES 5 a 7d, odkazy na příručky MZe k dotacím

více...

Nové projekty NAZV ZEMĚ

více...

Archiv aktualit

Message
zavřít