Poradenství v oblasti zemědělské výroby a ochrany prostředí

Hlavním cílem poradenského centra VÚRV, v.v.i. je koordinace poradenských činností pracovníků ústavu a podpora transferu výsledků výzkumu do pěstitelské, poradenské, projekční a pedagogické praxe, v souladu se schválenou koncepcí systému poradenství MZe.

Poradenské centrum VÚRV, v.v.i. spolupracuje v oblasti transferu výsledků s ostatními pracovníky ústavu přímo nebo prostřednictvím určených garantů poradenství na jednotlivých vědeckých odborech. Poradenské centrum podporuje aktivní přenos výsledků vědy a výzkumu na základě poznatků získaných při řešení výzkumných záměrů a projektů. Náplní práce je i vlastní přenos informací v rámci konzultační a poradenské činnosti pracovníků centra. Důležitá je i tzv. zpětná vazba, tedy mapování potřeb zemědělské praxe.

Nejúčinnější formou transferu jsou vedle konzultační a poradenské činnosti také přednášky a jiné prezentace na odborných seminářích, workshopech, školeních, polních dnech, dnech odborné diskuze apod.

Zašlete nám, prosím, své dotazy a dle možností Vám na ně odpovíme. Rovněž můžete kontaktovat pracovníky poradenského centra (akreditované poradce sítě MZe) a nebo přímo i specialisty z jednotlivých vědeckých odborů a oddělení, podle jejich zaměření.

Pracovníci poradenského centra mohou zajistit i pořádání seminářů, školení apod. pro jiné subjekty. V areálu Praha-Ruzyně je k dispozici aula pro 100 osob a menší klubovna pro cca 30 osob, vše s potřebným vybavením (dataprojektor, plátno, ozvučení). Po dohodě lze pro účastníky akce zajistit občerstvení a stravování (jídelna v ústavu, hotové bagety, káva apod.), příp. i ubytování (stážové pokoje nebo ubytování v okolí ústavu). Ústav má vlastní parkoviště a je dobře dosažitelný městskou hromadnou dopravou. Pomůžeme i s odborným programem (lektoři z VÚRV, v.v.i.), nabízíme i exkurze na pracoviště v areálu ústavu.