Jak přezimovaly meziplodiny?

Pomalu nastává čas pro zajištění osiva  meziplodin pro strniskové výsevy po sklizni hlavních plodin. Při výběru vhodných druhů a jejich směsí je nutné, kromě cíle zařazení meziplodiny, zvážit konkrétní podmínky pozemku a průběhu počasí.

Přírodní zemědělství

Název „Přírodní zemědělství“ zní zdánlivě nesmyslně. Ve skutečnosti název napovídá, že dnešní konvenční zemědělství už s přírodou moc nepočítá, nebo jen v negativním slova smyslu (sucho, škůdci, atd.). Zemědělství dnes více připomíná průmyslovou výrobu, zemědělská krajina je chápána jako továrna naležato. Technologické postupy při pěstování rostlin nebo chovu hospodářských zvířat jsou vytvořeny způsobem minimalizujícím vlivy […]

Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, spolkem Centrum slezského norika (CSNs) a firmou Kolman – stroje za koně uspořádala seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, který se konal dne 30. května 2019 v aule VÚRV, […]