Přírodní zemědělství

Název rubriky zní zdánlivě nesmyslně. Ve skutečnosti název napovídá, že dnešní konvenční zemědělství už s přírodou moc nepočítá, nebo jen v negativním slova smyslu (sucho, škůdci, atd.). Zemědělství dnes více připomíná průmyslovou výrobu, zemědělská krajina je chápána jako továrna naležato. Technologické postupy při pěstování rostlin nebo chovu hospodářských zvířat jsou vytvořeny způsobem minimalizujícím vlivy životního prostředí. Tento způsob hospodaření na zemědělské půdě se ve světle dnešních dní ukazuje jako pošetilý a začíná být více zřejmé, že tudy cesta nevede.

Cílem rubriky je ukázat možnosti, jak využívat přírodu a její zákonitosti. Přírodní zemědělství je množina zahrnující dnes stále alternativní a okrajové způsoby hospodaření, které mají společného jmenovatele a tím je spolupráce s přírodou. Není to v žádném případě žádný sentimentální nebo retro styl. Cesta přírodního zemědělství je právě v kombinaci starých osvědčených postupů a nových technologií.

Budou zde články, reportáže, překlady ze zahraniční literatury, fotografie, rozhovory a videozáznamy ze seminářů  z oborů jako ekologické zemědělství, agrolesnictví, permakultura, KPZ, nízkouhlíkové zemědělství atd.

„Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků…“ (2023)

Metodiku ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Kateřiny Kovaříkové, Ph.D. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin). Metodika shrnuje nejnovější poznatky v ochraně chmelnic proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů

>