Přírodní zemědělství

Název rubriky zní zdánlivě nesmyslně. Ve skutečnosti název napovídá, že dnešní konvenční zemědělství už s přírodou moc nepočítá, nebo jen v negativním slova smyslu (sucho, škůdci, atd.). Zemědělství dnes více připomíná průmyslovou výrobu, zemědělská krajina je chápána jako továrna naležato. Technologické postupy při pěstování rostlin nebo chovu hospodářských zvířat jsou vytvořeny způsobem minimalizujícím vlivy životního prostředí. Tento způsob hospodaření na zemědělské půdě se ve světle dnešních dní ukazuje jako pošetilý a začíná být více zřejmé, že tudy cesta nevede.

Cílem rubriky je ukázat možnosti, jak využívat přírodu a její zákonitosti. Přírodní zemědělství je množina zahrnující dnes stále alternativní a okrajové způsoby hospodaření, které mají společného jmenovatele a tím je spolupráce s přírodou. Není to v žádném případě žádný sentimentální nebo retro styl. Cesta přírodního zemědělství je právě v kombinaci starých osvědčených postupů a nových technologií.

Budou zde články, reportáže, překlady ze zahraniční literatury, fotografie, rozhovory a videozáznamy ze seminářů  z oborů jako ekologické zemědělství, agrolesnictví, permakultura, KPZ, nízkouhlíkové zemědělství atd.

Evropské sympozium o pohance, 14. – 15. 9. 2021

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. si vás dovoluje pozvat na 3. Evropské sympozium věnované pohance, které se bude konat 14. – 15. září 2021, online. Registrace a podání abstraktů je možné do 31. srpna 2021 na webové stránce sympozia www.euroibra2021.eu.

Ekologické participační polní pokusy s pohankou na pěti lokalitách v ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku ekologických participačních polních pokusů s pohankou na pěti lokalitách v ČR. Návštěva je možná kdykoliv. Partneři projektu ECOBREED (Grant agreement 771367), firma PRO-BIO, obchodní společnost s r.o. ve spolupráci s VÚRV v.v.i. oslovili pět českých ekologických farmářů s žádostí o účast na participačním pěstování 10 odrůd pohanky obecné (Fagopyrum […]

Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, spolkem Centrum slezského norika (CSNs) a firmou Kolman – stroje za koně uspořádala seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, který se konal dne 30. května 2019 v aule VÚRV, […]