„Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků…“ (2023)

Metodiku ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Kateřiny Kovaříkové, Ph.D. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin).

Metodika shrnuje nejnovější poznatky v ochraně chmelnic proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů a základních látek, které byly ověřeny v praxi. Přípravky popisované v této metodice jsou v souladu se zásadami použitelnosti v ekologickém zemědělství. Přípravky použité v metodice jsou na bázi látek přírodního charakteru: hydrochlorid chitosanu (přírodní polymer), pomocný prostředek Rock Effect New (na bázi extraktů z Pongamia pinnata) a esenciální olej na bázi trans-anetolu (fenykl, anýz…). Metodika popisuje některé vhodné způsoby aplikace na vybrané škodlivé organismy (dřepčík chmelový, mšice a sviluška chmelová, peronospora chmele).

Kategorie aktuality, ekologie, metodiky.