Monitoring škůdců polní zeleniny – 39. týden

39. týden 2023 Na mladé cibuli mohou škodit třásněnky přeletující ze sklizených porostů. Pokračuje žír drátovců. Na brukvovité zelenině škůdců ubývá, k překročení prahu škodlivosti dochází pouze na některých pozemcích. Více škůdců je v mladých porostech řepky, kterým dávají přednost. Molice začíná postupně přeletovat na zimní hostitele. Pokračuje slabá migrace mšic, zakládají minikolonie.

>

Nová projektová spolupráce mezi VÚRV a Letištěm Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. uspěl v dotačním programu „Biodiverzita“ vyhlášeném Letištěm Praha, a to s projektem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“. V rámci získaného projektu budou realizovány plány na zvýšení biodiverzity na pozemcích VÚRV sousedících s plochami letiště.

>

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2023: kultura R 2022/23 Postup vyplnění formuláře a názorná prezentace Formulář pro ornou půdu má 3 listy – údaje se vyplňují do prvního listu, ale pokud jste použili půdoochranné technologie strip-till (pásové zpracování půdy) nebo přímé setí, tak i do třetího listu. Do druhého listu se data automaticky […]

>

Slavnostní otevření Farmářské školy v areálu VÚRV

Symbolicky dne 1. září 2023 proběhlo slavnostní otevření první Farmářské školy v České republice. Přichází s inovativním přístupem ke vzdělávání založeném zejména na praktické výuce. Je jedinou vyšší odbornou školou u nás zaměřenou výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. Cílené vzdělávání v této oblasti tu doposud chybělo. Do jejího historicky prvního ročníku nastoupilo celkem 50 […]

>

Riziko nevyrovnaného vzcházení řepky po intenzivních srážkách

Větší úhrny srážek při bouřkách nebo intenzivnějších deštích v posledních dnech měsíce srpna 2023 po zasetí řepky mohou mít nepříznivý vliv na povrchovou strukturu půdy a vzcházení rostlin. Vytvoření krusty na povrchu půdy omezuje přístup vzduchu ke klíčícím semenům, na což je řepka citlivá. Vzcházení rostlin je pak nerovnoměrné, porosty jsou často řídké a nevyrovnané.

>