Metodiky

Přehled všech metodik pro praxi, dalších publikací a článků zařazených do informačního systému VÚRV, v.v.i. najdete ve vyhledávači. V možnostech „rozšířeného hledání“ jsou předběžně zaškrtnuty „Metodiky“; pro vyhledávání jiného druhu publikací a výsledků lze zaškrtnout další příslušné volby. Ve vyhledávači je samozřejmě možné hledat i podle slov v textu („fulltext“), roku vydání, klíčových slov a autorů… Vydané metodiky […]

Metodiky vydané v roce 2018

Metodika pro detekci zrn napadených patogeny z rodu Fusarium u pšenice Autoři: Ing. Jana Chrpová, CSc., Mgr. Jana Palicová, Ph.D., Ing. Martina Trávníčková, Ing. Jan Lukáš, Ph.D., Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D., Ing. Kamil Horák, Ing. Jan Sova Biologie a ekologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti virové zakrslosti pšenice Autoři: Ing. Kamil Holý, Ph.D., Ing. Jan Ripl, Ph.D., Ing. Barbora Nádvorníková, […]

Metodiky vydané koncem roku 2017

  Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání) Zakládání kukuřice seté do travních porostů na orné půdě s využitím půdoochranné technologie pásového zpracování půdy Výživa a hnojení produkčních chmelnic Metodika pro používání technologických vod na zemědělské půdě (2. aktualizované vydání) Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních […]