Metodiky

V této rubrice aktuálně zveřejňujeme právě vydané metodiky, které ještě nejsou zaevidovány v ústavní databázi výsledků.
Metodiky pro praxi rovněž najdete v rubrice Vydavatelská činnost VÚRV.

„Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků…“ (2023)

Metodiku ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Kateřiny Kovaříkové, Ph.D. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin). Metodika shrnuje nejnovější poznatky v ochraně chmelnic proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů

>