Metodiky

V této rubrice aktuálně zveřejňujeme právě vydané metodiky, které ještě nejsou zaevidovány v ústavní databázi výsledků.
Metodiky pro praxi rovněž najdete v rubrice Vydavatelská činnost VÚRV.

Aktualizovaná metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice“ (2022)

Metodika byla aktualizována s ohledem na dokončení novelizace legislativy hnojiv v roce 2021. Přehled provedených úprav je shrnut na začátku kapitoly „Úvod“. Pro porovnání pravidel platných ve zranitelných oblastech (ZOD) a mimo tyto oblasti jsou totiž v metodice okrajově zmíněny i obecné požadavky na uložení hnoje apod. na zemědělské půdě, podle zákona č. 156/1998 Sb., […]

>

Aktualizovaná metodika „Uložení hnojiv, upravených kalů a krmiv na zemědělské půdě“ (2022)

Upozorňujeme na drobnou opravu v textu metodiky, omlouváme se za chybu. V tabulce na straně 63 byl u položek „Složiště – komposty“ a „Složiště – separát digestátu“ u „Evidence skladu“ opraven výraz „ne“ na „skladová karta“. Podle zákona č. 156/1998Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů je vyžadována povinnost vedení skladové evidence u veškerých hnojiv. […]

>