Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

„Polní den VÚRV“, Praha-Ruzyně, 22. 6. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na Polní den, který se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Polní den bude zaměřen na aktuální problémy v agrotechnických postupech během letošního jara: vliv srážek a teploty na využití živin z aplikovaných hnojiv, strukturu porostu ozimé pšenice u různých odrůd, výživný a zdravotní stav rostlin.

>

„Den otevřených dveří VÚRV“ se vydařil

V úterý 31. května 2022 uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni „Den otevřených dveří“. Celkem nás navštívilo přes 450 dětí se svými učiteli, a to z 12 základních a mateřských škol. Kromě toho se přišli podívat i aktivní senioři a mnoho dalších zájemců.

>