Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

Webinář k dotacím, 23. 3. 2023

Zveme Vás na poslední webinář „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace od roku 2023, a to i z hlediska jejich provázanosti s požadavky na hnojení, evidence a bilance,

>

„Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky“, 23. 2. 2023

Na tradičním semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Program bude upřesněn podle aktuální situace i zaslaných dotazů a bude zaměřen mimo jiné na zásobu vody a minerálního N v půdě po letošní zimě, efektivní používání drahých hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na […]

>