Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

„Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky“, 22. 2. 2024

Na tradičním předjarním semináři, který se bude konat ve čtvrtek 22. února 2024 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program včetně vystoupení dalších odborníků bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání akce a zaslaných dotazů.

>

Přednáškové pásmo pro Rostlinolékaře do škol

Na konci září uspořádal Odbor ochrany plodin a zdraví rostlin přednáškový program pro výherce soutěže Rostlinolékaři do škol. Devět studentek a tři pedagogové se zúčastnili pásma přednášek o historii rostlinolékařství, precizním zemědělství, možnostech šlechtění na rezistenci vůči chorobám, ale i o škůdcích na rostlinách a v potravinách.

>