Poradenské centrum

V rámci svého poradenského centra nabízí VÚRV, v. v. i. poradenské služby formou bezplatných konzultací, v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora poradenství v zemědělství“. Můžete se tedy obracet na pracovníky poradenského centra, kteří poradí či předají Váš dotaz nebo přímo na odborníky z jednotlivých odborů, týmů a stanic, podle jejich zaměření a nabídky poradenství či dalších služeb.

Pokud máte zájem o rozbory půdy, rostlinného materiálu apod., můžete se obrátit přímo na pracovníky našich laboratoří:

  • laboratoř analýz půd a rostlin (výzkumný tým Integrovaná výživa rostlin), aktuální nabídku rozborů a ceník připravujeme
  • laboratoř analýz vzorků půd, rostlin, hnojiv a vod (výzkumný tým Technologie pro udržitelné zemědělství a obnovu krajiny, Chomutov)
  • laboratoř kvality rostlinných produktů (výzkumný tým Kvalita rostlinných produktů)

Vedle bezplatných konzultací nabízíme i placené služby, jako jsou analýzy půd a rostlin, zkoušky pravosti odrůd a stanovení obsahů látek v zrnu obilovin, speciální rozbory rostlinného materiálu, diagnostiku různých forem patogenů, zejména na obilninách, zelenině, ovocných dřevinách, vinné révě a chmelu, detekci GMO v rostlinném materiálu, registrační pokusy s pesticidními přípravky a mnoho dalších. Podrobné informace o všech nabízených službách připravujeme.

Údaje o výsledcích výzkumu dosažených našimi pracovníky (vědecké a odborné články, metodiky, výsledky uplatněné v legislativě, software, patenty apod.) si můžete vyhledat podle slov obsažených v názvu či textu („fulltextový“ vyhledávač), roku vydání či uplatnění, klíčových slov, autorů apod. Pokud se jedná o texty, které jsou k dispozici v elektronické verzi nebo o metodiky, sborníky či jiné publikace vydané přímo naším ústavem, objeví se na konci citace odkaz ke stažení. Publikace vydané ústavem, v členění podle roku jejich vydání, jsou k dispozici  i v rubrice Vydavatelská činnost.