Akce pořádané nebo spolupořádané pracovníky ústavu

Slavnostní otevření Farmářské školy v areálu VÚRV

Symbolicky dne 1. září 2023 proběhlo slavnostní otevření první Farmářské školy v České republice. Přichází s inovativním přístupem ke vzdělávání založeném zejména na praktické výuce. Je jedinou vyšší odbornou školou u nás zaměřenou výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. Cílené vzdělávání v této oblasti tu doposud chybělo. Do jejího historicky prvního ročníku nastoupilo celkem 50 […]

>

„Česko-bavorský den“, Domažlice, 12. 8. 2023

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i., 30. 8. 2023 Dne 12. srpna 2023 se v rámci Chodských slavností konal v Kulturním centru (Pivovar Domažlice) „Česko-bavorský den“, který uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s řadou partnerů. Byly zde představeny úspěšné česko-bavorské projekty programu INTERREG Bavorsko – Česko z programového období 2014–2020.

>

Poradenství VÚRV na výstavě Země živitelka, 24. – 29. 8. 2023

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. zve všechny, kdo se zajímají o zemědělství a zemědělský výzkum do své expozice na výstavě Země živitelka 2023 ve dnech 24. až 29. srpna v Českých Budějovicích. Expozice VÚRV, v.v.i. je umístěna v pavilonu T 1. Budeme zde prezentovat nejnovější výsledky výzkumu v genetice a šlechtění, ochraně rostlin proti škodlivým […]

>

Workshop „Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin“, 22. 8. 2023

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na workshop „Stanovení a bilance měrných emisí skleníkových plynů z pěstování a posklizňové úpravy zemědělských plodin“, který se bude konat v úterý 22.8.2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 303 hlavní budovy Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Pozvánka ke stažení zde […]

>