Pro veřejnost

VÚRV, v. v. i. pořádá semináře, odborné diskuse, konference, polní dny či dny otevřených dveří pro zájemce z odborné i laické veřejnosti. Dále se účastníme či jsme pořadateli nebo spolupořadateli odborně zaměřených výstav. Výsledky výzkumu rovněž prezentujeme v televizi, rozhlase, formou populárně vědeckých článků a knih. Výsledky našeho výzkumu jsou uplatňovány v zemědělské praxi a mnohé přispívají k uplatňování metod moderního zemědělského hospodaření, šetrného k životnímu prostředí.
Pracovníci ústavu poskytují odborné rady a také různé placené služby (např. rozbory půd a rostlin). Podrobné informace o nabízených službách naleznete zde
Můžete se také obracet na pracovníky poradenského centra, kteří poradí či předají Váš dotaz nebo přímo na odborníky z jednotlivých odborů, týmů a stanic, podle jejich zaměření a nabídky poradenství či dalších služeb.

„Den fascinace rostlinami 2018“
Pracovníci VÚRV, v.v.i. z výzkumného týmu Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin se podíleli na organizaci Dne fascinace rostlinami, který se konal v pátek 18. května 2018 v Olomouci, v Botanické zahradě Univerzity Palackého. Podrobnosti najdete zde.

„Den Země 2018“, Praha
Pracovníci Výzkumného ústav rostlinné výroby, v.v.i. se dne 24. dubna 2018 zúčastnili „Dne Země“ v Praze 6 v základní škole Jana Wericha s expozicí „Minoritní plodiny jako součást zdravé výživy lidí“. Součástí byla prezentace jednotlivých plodin, demonstrace vzorků spojená s ochutnávkou produktů vyrobených z těchto surovin. Fotografie z akce naleznete zde.

Cyklostezka Ždánicko
Jako příklad netradičního uplatnění výsledků výzkumu z oblasti herbologie uvádíme využití technologie proti prorůstání přesličky při výstavbě cyklostezky Ždánicko. O tom, jak se technologie navržená na základě poznatků doc. Ing. Jana Mikulky, CSc. osvědčila v praxi, se můžete přesvědčit při návštěvě a využití cyklostezky.

Lovci záhad v genobance
Pořad ČT o vědě a technice „Lovci záhad“ zavítal i do genové banky VÚRV, v. v. i. Na díl věnovaný obilovinám se můžete podívat zde.

„Den fascinace rostlinami 2015“
V rámci celosvětové akce uspořádali pracovníci VÚRV, v. v. i. dvě velmi úspěšné expozice, a to 18. května v Olomouci a 20. května v Praze – Ruzyni.

„Řepka žlutí Česko“. Komu vadí žlutá pole? Poškozuje pěstování řepky půdu? Na otázky, které zajímají veřejnost zasvěceně odpovídal a často chybné názory vyvracel náš kolega Ing. Pavel Růžek, CSc. v ranním pořadu České televize Studio 6 (ČT1, ČT24, 14.05.2015).

„Den Země 2015“
Den Země uspořádala Městská část Praha 17 a školy, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a ve spolupráci s VÚRV, v.v.i. a ČZU. Akce se konala 22. dubna 2015 v areálu ZŠ Jana Wericha (Praha 17 – Řepy). Pozvánku a informace naleznete zde, informace a fotografie z akce zde.

„Noc vědců 2014“
VÚRV, v. v. i. se i v roce 2014 přihlásil k účasti na mezinárodní akci Noc vědců“. Vědečtí pracovníci výzkumného ústavu představili některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na biologický potenciál rostlin a jeho úpravu, kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu, kryoprezervaci vegetativně množených rostlin a rostlinné viry od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin. Noc vědců ve VÚRV, v.v.i. se konala v pátek 26.09.2014 od 17 do 21 hodin v areálu ústavu na adrese Drnovská 507, Praha 6 – Ruzyně. Program akce najdete zde, fotografie zde.

„Noc vědců 2013“
V pátek 27. září 2013 se uskutečnila ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. akce nazvaná „Noc vědců“. Pracovníci VÚRV, v.v.i. se i v roce 2013 přihlásili skromnou aktivitou k účasti na mezinárodní akci Noc vědců, letos zaměřené na téma „ENERGIE PRO VĚDU, VĚDA PRO POZNÁNÍ, POZNÁNÍ PRO ČLOVĚKA“. Vědečtí pracovníci ústavu představili některá svá pracoviště a výzkumné aktivity, zaměřené na biologický potenciál rostlin a možnosti jeho zlepšování, kontrolu bezpečnosti, kvality a původu rostlinných produktů na trhu, kryoprezervaci vegetativně množených rostlin a rostlinné viry – od projevu chorob až k analýze jejich nukleových kyselin. Program akce naleznete zde, informace o jejím konání a fotogalerii zde.

„Den fascinace rostlinami 2013“
Posláním „Dne fascinace rostlinami“ je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají. Jde o mezinárodní projekt, vyhlášený Evropskou společností pro rostlinnou biologii. Účastní se jej téměř 40 zemí z celého světa. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. se do této akce zapojil již podruhé. Cílem bylo seznámit žáky, studenty a další zájemce s problematikou pěstování plodin, šlechtěním a ochranou rostlin před škodlivými organizmy. „Den fascinace rostlinami“ ve VÚRV, v.v.i. se konal ve čtvrtek 23. května 2013 v areálu Drnovská 507, Praha – Ruzyně. Další informace o této úspěšné akci naleznete zde, fotografie zde.

Pracovníci poradenského centra mohou zajistit i pořádání seminářů, školení apod. pro jiné subjekty. V areálu Praha – Ruzyně je k dispozici aula pro 100 osob a menší klubovna pro cca 30 osob, vše s potřebným vybavením (dataprojektor, plátno, ozvučení). Po dohodě lze pro účastníky akce zajistit občerstvení a stravování (jídelna v ústavu, hotové bagety, káva apod.), příp. i ubytování (stážové pokoje nebo ubytování v okolí ústavu). Ústav má vlastní parkoviště a je dobře dosažitelný městskou hromadnou dopravou (podrobnosti v rubrice Kontakty ústavu). Pomůžeme i s odborným programem (lektoři z VÚRV, v.v.i.), nabízíme i exkurze na pracoviště v areálu ústavu. Příkladem takových úspěšných akcí mohou být semináře pro učitele středních škol (20.06.2012) a pro akreditované poradce (29.05.2012), viz Archiv akcí.

Výzkumná stanice vinařská Karlštejn nabízí procházky po vinicích a prohlídky vinného sklepa s odborným výkladem, včetně následné degustace karlštejnských vín.
Nabízíme i pronájem prostranství na vinici a pronájem prostor společenské místnosti pro pořádání svatebního obřadu, pro různá posezení, jednání, apod.
Aktualizovaná nabídka služeb, včetně cen se připravuje… 
Na stanici si lze zakoupit nebo objednat originální karlštejnská vína. Vedle výzkumné činnosti v oboru vinařství má totiž stanice i dlouholetou tradici v produkci kvalitních vín, která získávají ocenění ve vinařských soutěžích. Vysoce hodnocená jsou zejména zdejší vína odrůdy Modrý Portugal – ročník 2008 byl oceněn stříbrnou medailí v soutěži „Vinařské Litoměřice 2011“. Vedle toho byl oceněn i ročník 2007 – v soutěži „TOP 77 vín České republiky“.
Rádi bychom Vás všechny pozvali na náš Face profil, kde budeme Vám i ostatním dávat vědět, co zajímavého se děje na Výzkumné stanici vinařské v Karlštejně.

Konference, semináře, dny otevřených dveří
Podrobné informace o připravovaných akcích naleznete zde.

Výstavy
Zde se dozvíte, jaké výstavy s naší účastí právě probíhají či se připravují.

Zajímavé výsledky
Vaší pozornosti doporučujeme i další zajímavé výsledky naší vědecké práce a informace, o které bychom se s vámi chtěli podělit.

Meteorologické údaje
Na našem webu si můžete prohlédnout i výstupy z ústavní agrometeorologické stanice v Praze – Ruzyni, a to nejen ve formě vyhledávací databáze, ale i grafu s aktuálními údaji (on-line měření). Meteostanice měří teploty vzduchu a půdy, vlhkost půdy, globální sluneční záření, fotosynteticky aktivní radiaci, atmosférický tlak, srážky, vítr apod.

Publicistika
Doc. RNDr. J. Ovesná, CSc. vystoupila v ČT1 v pořadu „Sama doma“ k problematice geneticky modifikovaných potravin.
Odpovědi na otázky kolem invaze rostlinných plevelů a vzhledu krajiny hledá dokument ČT 2 „Invaze rostlin“, na jehož vytvoření se podílel doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. z VÚRV, v.v.i. Pořad lze shlédnout na internetu.