Struktura ústavu

Organizační struktura ústavu, než bude k dispozici interaktivní verze je ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže (vzhledem k podrobnému členění je vhodné prohlížený dokument zvětšit: znamínko „+“ dole, pro přiblížení).

Struktura VURV 2023