Knihovna VÚRV, v. v. i.

Knihovna VÚRV, v. v. i. slouží především vnitřním potřebám pracovníků VÚRV, v. v. i., ale v rámci možností poskytuje služby i širší uživatelské veřejnosti.

Služby jsou pro interní uživatele poskytovány zdarma, externí klienti mohou využít služeb v souladu s platným knihovním řádem.

Elektronický katalog knihovny 

Elektronický katalog není jako celek úplný. Knihy (=kategorie dokumentu monografie) jsou zpracovány kompletně (až na výjimky) od roku 1995, starší knihy jen výběrově a ve značně omezené míře (s kompletní elektronickou katalogizací všech knih se kvůli rozsahu práce nepočítá). Elektronický katalog periodik je úplný.
Seznam českých periodik, která docházejí do knihovny VÚRV, v. v. i. ,v roce 2018.
Seznam zahraničních periodik, která docházejí do knihovny VÚRV, v. v. i., v roce 2018.

Portál elektronických informačních zdrojů

Pracovníci VÚRV, v. v. i. mají přístup do celé řady elektronických informačních zdrojů (Elsevier, Springer, Wiley, Web of Knowledge atd.). Pro návštěvníky (čtenáře) knihovny jsou tyto zdroje k dispozici ve studovně.

Knihovní řád

Plné znění knihovního řádu knihovny VÚRV, v. v. i.

Publikace vydávané ve VÚRV, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. vydává řadu účelových publikací. Až do roku 2007 vycházela Ročenka VÚRV, v. v. i.. Z účelových publikací upozorňujeme alespoň na Almanach k padesátému výročí založení ústavu. Většinu vydávaných publikací můžete získat v elektronické podobě v PDF formátu.

Adresa knihovny VÚRV, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
knihovna
Drnovská 507
161 06 Praha 6

telefon: 233022342
kontaktní E-mail: library@nullvurv.cz