Portál elektronických informačních zdrojů

Academic Search Complete

Academic Search Complete je odborná multidisciplinární plnotextová databáze periodik, monografií, sborníků z konferencí, zpráv a videozáznamů a dalších publikací, dostupná na platformě EBSCOhost. Zahrnuto je zde přes 6 500 periodik, z nichž je většina recenzovaných a převážná část je též indexovaná v databázích Web of Science a Scopus. Pokryty jsou všechny hlavní oblasti vědy a výzkumu. Databáze videozáznamů zahrnuje videa zpravodajské agentury AP (Associated Press) od roku 1930. Výsledky vyhledávání je možné v rozhraní EBSCOhost filtrovat například podle typu zdroje, tématu nebo jazyka.

ScienceDirect Freedom Collection

ScienceDirect je přední vědecká plnotextová databáze poskytující přístup k časopisům vydávaných společností Elsevier. Je v ní možné procházet plné texty 2300 titulů především z oblasti techniky, matematiky a výpočetní techniky.

Scopus

Scopus od společnosti Elsevier je nejrozsáhlejší citační a abstraktovou databází recenzované vědecké literatury zahrnující časopisy, knihy a konferenční sborníky především z oblasti medicíny, přírodních věd a sociálních věd. Databáze obsahuje přes 70 milionů záznamů zahrnujících přes 5 tisíc vydavatelů a více než 23 tisíc titulů, z nichž některé jsou pokryty již od roku 1788. Dále je zde obsaženo přes 1,4 miliardy citací po roce 1970, 16 milionů autorských profilů a 70 000 institucionálních profilů. Scopus nabízí i analytické nástroje pro sledování a vizualizaci výzkumu.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

Web of Science

Web of Science je platforma pro přístup k stejnojmenné světově proslulé citační databázi. Její základ tvoří multioborová Core Collection obsahující hlavní citační rejstříky Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index a Emerging Sources Citation Index. Zároveň umožňuje přístup do databáze Journal Citation Reports (na platformě InCites), jež jako jediná na světě obsahuje Impakt Faktor. Od roku 2022 je součástí Web of Science i ESCI backfile.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Springer Compact

Springer Compact umožňuje přístup k více než 2 500 titulů časopisů z oblasti přírodních věd, techniky, medicíny, ekonomie i sociálních a humanitních věd od vydavatele Springer a jeho dceřiných společností včetně 38 akademických titulů.

Wiley Online Library – Read and Publish

Od roku 2023 přechází Wiley z dosavadního modelu předplatného jednotlivých vybraných tematických kolekcí a holdings na přístup k veškerému svému obsahu od r.1997 v rámci jedné multioborové Read and Publish databáze obsahující přes 1600 časopisů.