Systém pro správu dokumentů

DMS (Document Management System):    Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. – Rozcestnik (vurv.cz)

Poštovní schránka

Outlook (Web Outlook Access) – přístup do poštovní schránky:    Outlook (vurv.cz)

Docházka a stravování

Docházkový a stravovací systém OKbase od 1. 3. 2021:  OKbase Domovská stránka (vurv.cz)

Docházkový systém do 28. 2. 2021ID-Ware 2.5.0 – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i – přihlášení uživatele (vurv.cz)

Stravovací systém do 28. 2. 2021ID-Karta | Přihlášení do systému ID-Ware 3 (vurv.cz)

Jídelníček bez nutnosti přihlášení:    Jídelníček (vurv.cz)

Ostatní systémy

Spisová služba ATHENA (interní přístup v síti VÚRV):    Athena – Úvodní stránka

Informační systém pro evidenci projektů a zpracování výsledků vědy a výzkumu OBD:  IS OBD

Informační systém Projekty a výsledky do r. 2020 (interní přístup v síti VÚRV)   IS PaV

Účetnictví (interní přístup v síti VÚRV):   Zakázky VURV

Statistica (TIBCO Statistica Analyst) – informace k využívání programu v síti VÚRV (platforma pro Data Science)Statistica

Codexis – databáze zákonů, vyhlášek, předpisů a podobných oficiálních dokumentů ze všech možných oblastí práva:  Codexis

 

Portál elektronických informačních zdrojů

Přístup do elektronických informačních zdrojů (Elsevier, Springer, Wiley, Web of Science atd.).