Software (bilance)

Zveme Vás na webináře "Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků" (únor–březen 2023), kde bude tato problematika detailně probírána.

Evidence a bilance

Podle zákona o hnojivech (§ 9, odst. 7–11) jsou zemědělští podnikatelé povinni vést evidenci hnojení, plodin a výnosů. Návody ke způsobu vedení a předání evidence najdete zde, informaci o úpravě termínu odesílání v roce 2023 zde. Platný systém je v současné době vyhodnocován a pro příští období se připravuje jeho změna. Doporučujeme sledovat přípravu novely […]

>

Model OH pro ekoplatbu 2023

Aktuální informace (26. 2. 2023) V současné době se příslušný předpis připravuje ke schválení Vládou ČR. Původně předložený způsob výpočtu (verze 3, z 19. 10. 2022) pro kulturu R se však nemění. Finální („ostrá“) verze hodnocení hospodaření s organickou hmotou pro standardní ornou půdu (R), včetně výpočtu případných sankcí za neplnění je ke stažení zde […]

>

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Pro výpočet bilance dusíku (bude probíráno na webinářích, únor–březen 2023) za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Postup výpočtu je stejný jako za předchozí hospodářský rok, avšak s několika úpravami:

>

Bilancování dusíku za rok 2021

Zveřejňujeme verzi s doplněným orientačním výpočtem bilance organické hmoty („v3“) dle návrhu Ekoplatby. Výpočet využívá stejné údaje jako při bilanci N. V novém listu „Bilance OH“ je třeba doplnit kombinaci organického hnojení ke slámě, pěstování meziplodin, zpracování půdy atd. Bilance je jedním z kritérií pro projekty Demonstračních farem 2022.

>