Bilancování dusíku v roce 2021

Povinnost výpočtu bilance dusíku (N) vyplývá z § 7a nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu a je stanovena pro zemědělské závody hospodařící ve zranitelných oblastech (i částečně)