Legislativa

Evidence hnojení a bilance

Aktuální informace Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se evidence hnojení. Nově tedy platí, že evidenci hnojení, plodin a výnosů v elektronické formě povedou za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 […]

>