Webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky…“, únor–březen 2024

Zveme Vás na webináře, kde budou mimo jiné prezentovány i nejnovější změny v dotacích pro roky 2024 a 2025.
POZOR – zbývají už jen poslední dva termíny: 26. a 28. 3. 2024.
Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace i další legislativní požadavky (zákon o hnojivech, zákon o odpadech, vodní zákon, nitrátová směrnice), včetně změn připravovaných v roce 2024 a částečně již schválených vládou.

Pozvánka s odkazem na přihlášení je ke stažení zde nebo k prohlédnutí níže (bez funkčních odkazů na přihlášení).
Akci, která je určena pro všechny zájemce, pořádá ZS ČR v rámci Programu rozvoje venkova.

webináře Udržitelné hospodaření se živinami (2024)
Kategorie akce, legislativa.
Počet zobrazení: 939