Setkání členů subkomise pšenice ve VÚRV

Dne 30. 6. 2021 se ve VÚRV, v.v.i. konalo setkání členů subkomise pšenice při  ČMŠSA, spojené s prohlídkou polních pokusů s umělou infekcí (stéblolam, rez travní, sněť mazlavá a zakrslá, fuzariózy klasu a BYDV). Subkomise pšenice sdružuje všechny šlechtitelské subjekty zaměřené na šlechtění pšenice na území ČR a pracoviště výzkumu VÚRV, v.v.i.

Úspěšná akce v Olomouci

Dne 23. 6. 2021 uspořádali pracovníci VÚRV, v.v.i. v Olomouci již tradiční „Polní kázání„, kterého se zúčastnilo asi padesát návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.