Den odborné diskuze

VÚRV, v. v. i. Praha-Ruzyně a N. U. AGRAR CZ pořádají v 16. ledna 2020 „Den odborné diskuze“. Cílem odborné diskuse je za účasti agronomů zemědělských podniků projednat aktuální problémy v systémech hospodaření na půdě, v návaznosti na nové poznatky z výzkumu a vývoj legislativy v ČR a v EU. Pozvánku a program akce najdete […]

Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i., Českým spolkem pro agrolesnictví (ČSAL), Asociací místních potravinových iniciativ (AMPI), farmou Lukava, spolkem Centrum slezského norika (CSNs) a firmou Kolman – stroje za koně uspořádala seminář Šetrné metody hospodaření na zemědělské půdě, který se konal dne 30. května 2019 v aule VÚRV, […]