Webináře k dotacím, březen 2023

Zveme Vás na cyklus webinářů „Udržitelné hospodaření se živinami a organickými látkami dle nových dotačních a legislativních požadavků“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky budou zaměřeny na pravidla pro dotace od roku 2023, a to i z hlediska jejich provázanosti s platnými požadavky na hnojení, evidence a bilance, […]

„Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky“, 23. 2. 2023

Na tradičním semináři budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Program bude upřesněn podle aktuální situace i zaslaných dotazů a bude zaměřen mimo jiné na zásobu vody a minerálního N v půdě po letošní zimě, efektivní používání drahých hnojiv a pesticidů při minimalizaci nepříznivých vlivů na […]

Pokusům s ozeleňováním tramvajových tratí se daří

Pokusům s ozeleňováním tramvajových tratí se daří, vědci i dopravní podnik mají po tříletém výzkumu nadějné vyhlídky TZ 16. 1. 2023 – Jak to vypadá s nízkoúdržbovými travními koberci, které byly položeny v listopadu 2021 na tramvajové trati na Břevnově, a s květnatými porosty ze speciálních osivových směsí na tramvajových točnách?