Nová projektová spolupráce mezi VÚRV a Letištěm Praha

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. uspěl v dotačním programu „Biodiverzita“ vyhlášeném Letištěm Praha, a to s projektem „Zvýšení pestrosti ruzyňských agroekosystémů vytvořením refugií pro podporu biodiverzity bezobratlých živočichů“. V rámci získaného projektu budou realizovány plány na zvýšení biodiverzity na pozemcích VÚRV sousedících s plochami letiště.

Model OH pro ekoplatbu 2023 a 2024

Rychlý odkaz ke stažení formuláře pro ekoplatbu 2023: kultura R 2022/23 Postup vyplnění formuláře a názorná prezentace Formulář pro ornou půdu má 3 listy – údaje se vyplňují do prvního listu, ale pokud jste použili půdoochranné technologie strip-till (pásové zpracování půdy) nebo přímé setí, tak i do třetího listu. Do druhého listu se data automaticky […]

Evidence hnojení a bilance

Aktuální informace Dne 19. září 2023 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 277/2023 Sb., kterým se upravuje mimo jiné i zákon o hnojivech, a to v části týkající se evidence hnojení. Nově tedy platí, že evidenci hnojení, plodin a výnosů v elektronické formě povedou za kalendářní rok 2024 jen zemědělští podnikatelé s výměrou nad 200 […]

Karlštejnské vinobraní, 23.–24. 9. 2023

Dovolujeme si Vás pozvat na Karlštejnské vinobraní, na jehož pořádání se podílejí i pracovníci Výzkumné stanice vinařské v Karlštejně. Přijďte ochutnat burčák a karlštejnská vína z vinic, které založil sám Karel IV. Program a další informace najdete zde.