Zásoba minerálního dusíku a vody v půdě po letošní zimě

Zásoba minerálního dusíku (Nmin) v půdě pod ozimou řepkou byla většinou nízká již před zimou. Pod ozimou pšenicí jsme na konci podzimu (listopad, prosinec 2023) zjistili po různých předplodinách v průměru více honů 60–150 kg minerálního N/ha v půdě do hloubky 0,6 m, přičemž vyšší hodnoty byly po luskovinách, jeteli, máku, bramborách, cukrovce, ozimé řepce […]

Zima 2023/2024 – vlhko, zaplavení, holomrazy, nadnormální teploty a ozimy

Letošní zima (prosinec 2023 až únor 2024) je atypická a značně variabilní. Všechny tři měsíce byly teplé, a přitom dost vlhké (teplotně a srážkově nadnormální byl prosinec, leden se blížil k nadnormálním srážkám a únor bude pravděpodobně velmi teplý a srážkově bohatý na vodu). Porosty ozimů vstupovaly do zimy někde přerostlé, někde nevyrovnané v důsledku sucha při […]

„Ruzyňský den výživy rostlin a agrotechniky“, 22. 2. 2024

Na tradičním předjarním semináři, který se bude konat ve čtvrtek 22. února 2024 v aule VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni budou diskutovány aktuální problémy praxe při pěstování ozimů po letošní zimě a při zakládání porostů jařin. Odborný program včetně vystoupení dalších odborníků bude upřesněn podle aktuální situace ke dni konání akce a zaslaných dotazů.

Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doporučujeme Vaší pozornosti zajímavou diskuzi s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. na TV zemědělec k problematice rezistence plevelů vůči herbicidům na téma: Současná situace ve světě a u nás. Trendy ve výskytu rezistence. Monitoring rezistence. Spektrum rezistentních plevelných druhů. Využití antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Metody diagnostiky rezistence. Poradenství k problematice rezistence plevelů.

Webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky…“, únor–březen 2024

Zveme Vás na webináře „Udržitelné hospodaření se živinami a organickou hmotou v návaznosti na dotační požadavky od r. 2023“. Přednášejí pracovníci VÚRV, v.v.i. Ing. Kozlovská a Ing, Klír, akreditovaní poradci MZe. Přednášky jsou zaměřeny na pravidla pro dotace i další legislativní požadavky

„Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků…“ (2023)

Metodiku ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Kateřiny Kovaříkové, Ph.D. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin). Metodika shrnuje nejnovější poznatky v ochraně chmelnic proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů

Průzkum preferencí zemědělců ohledně mimoprodukčních ploch

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku v rámci šetření na téma obnovy a zavádění mimoprodukčních (polopřirozených) ploch v zemědělství. Cílem dotazníku je porozumět motivaci zemědělců pro vytváření nebo naopak nevytváření mimoprodukčních ploch v zemědělské krajině.

Druhé lednové mrazové období a porosty ozimů (stav k 21. 1. 2024)

V prvním období s celodenními mrazy od 6. do 11. ledna 2024 byla většina porostů ozimů beze sněhu, viz článek Současná mrazová vlna a rizika poškození ozimů (stav k 11. 1. 2024). Naproti tomu druhé mrazivé období od 17. do 21. 1. 2024 bylo na většině území doprovázeno sněhovou pokrývkou, někde jen velmi nízkou (1 […]