Roman Pavela opět mezi nejvíce citovanými světovými vědci

V listopadu zveřejnila společnost Clarivate Analytics žebříček nejcitovanějších výzkumníků světa, ve kterém každoročně představuje vědce, jejichž publikace patří mezi jedno procento nejcitovanějších prací v daném oboru. Mezi oceněnými je letos také doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D., který se dlouhodobě věnuje výzkumu botanických pesticidů.

Bilancování dusíku v roce 2021

Děkujeme Vám za odezvu, na základě dotazů a připomínek (přehled níže) zveřejňujeme excel ve verzi 2, s drobnými úpravami, které ale nemají vliv na výpočet bilance N. Dotazy a odpovědi (23. 11. 2021):

Nové výzkumné projekty pro VÚRV

Na stránkách NAZV byly dne 10. 11. 2021 zveřejněny výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017-2025, ZEMĚ. Pracovníci VÚRV, v.v.i. získali celkem 11 projektů, z toho 3 jako hlavní příjemci a 8 projektů jako spolupříjemci.