Protikorupční strategie ve VÚRV, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. , v rámci plnění ustanovení strategie vlády v boji s korupcí, jako jedno z přijatých opatření přijímá a připojuje se k Rezortnímu internímu protikorupčnímu programu Ministerstva zemědělství.