Protikorupční strategie ve VÚRV, v. v. i.

Vznikne-li podezření na korupční jednání zaměstnanců VÚRV, v. v. i., je možné jej oznámit písemně nebo ústně vedení ústavu, případně e-mailem: cropscience(a)vurv.cz

Příkaz ředitele VÚRV, v.v.i. č. 5/2018 k potírání korupce (z 20. června 2018) a jeho příloha č. 1.

Plnění úkolu 2.2.4 ze Strategie vlády v boji s korupcí: