Systém pro oznámení podezření na korupci

Vznikne-li podezření na korupční jednání zaměstnanců, je možné jej oznámit písemně nebo ústně vedení ústavu, případně e-mailem: cropscience@nullvurv.cz

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v listinné podobě byla dle nařízení na MZe zřízena uzamykatelná schránka u vchodu do budovy na adrese Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00, která splňuje podmínky minimalizace možnosti odhalení totožnosti oznamovatele.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatel@nullmze.cz

Podezření na případné korupční jednání je také možné oznámit na záznamník protikorupční telefonní linky: 221 812 275 nebo elektronicky na adresu: korupce@nullmze.cz

Pro anonymní hlášení podezření na podvod či jinou závažnou nesrovnalost, která může mít negativní dopad na finanční prostředky EU, lze využít webového formuláře umístěného na internetových stránkách Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF):

https://ec.europa.eu/anti-fraud/investigations_cs

nebo následující poštovní adresu:

OLAF – Evropský úřad pro boj proti podvodům
Evropská komise
Rue Joseph II
301000 Bruxelles/Brussel
Belgie