Zajímavosti

Okrasný park v Ruzyni

Objekty VÚRV, v. v. i. se rozkládají v areálu bývalého Zemského pomologického ústavu, pro jehož činnost byla tato lokalita vybrána koncem 20. let minulého století. Po výstavbě hlavní budovy a dalších objektů byl v roce 1935 založen i okrasný park, řešený v přírodně krajinářském slohu.

Dominantu parku nyní tvoří, po více než 75 letech od jeho založení, zejména alej vysokých zeravů před hlavní budovou. Zeravy řasnaté (Thuja plicata) zde nahradily původní, v době založení parku vysázené tisy, které však postupně odumřely. V okrasném parku se na ploše necelých tří hektarů stále nachází několik set taxonů dřevin, a to i vzácných druhů.

Zajímavý článek architekta Zdeňka Lukeše o architektuře v areálu VÚRV, v.v.i. – sídle někdejšího Pomologického ústavu v Praze – Ruzyni naleznete zde.

Fontánu před budovou auly najdete v rejstříku fontán portálu Pražské kašny a fontány zde