Monitoring škůdců polní zeleniny – 43. týden

43. týden 2022 Škůdců je na zelenině minimum. Riziko škod je nízké, ale na některých pozemcích nebo v ohniscích může dojít k překročení prahu škodlivosti. V této době zůstávají aktivní housenky můr, mšice, květilky, vrtalky, dřepčíci a drátovci. Některé druhy ještě mohou využít teplých, slunečních dní k migraci i žíru a poškodit nesklizenou zeleninu.

Poškození vlašských ořechů

V letošním roce je místy silné poškození vlašských ořechů škodlivými organismy. Na jižní a střední Moravě se jedná o kombinaci chorob a larev vrtule ořechové, v dalších částech republiky jsou nejčastější příčinou choroby, ale již se stále častěji objevují ohniska se škodlivým výskytem vrtule ořechové.

„Polní den VÚRV“, Praha-Ruzyně, 22. 6. 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na Polní den, který se bude konat ve VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Polní den bude zaměřen na aktuální problémy v agrotechnických postupech během letošního jara: vliv srážek a teploty na využití živin z aplikovaných hnojiv, strukturu porostu ozimé pšenice u různých odrůd, výživný a zdravotní stav rostlin.

Organická hnojiva ke zlepšení retenčních vlastností půdy

Kvůli měnícímu se klimatu, vyšším teplotám, častějším výskytům period sucha a delších období beze srážek se voda stává i v našich zeměpisných šířkách čím dál tím důležitější surovinou. Výkyvy počasí jsou přitom nepravidelné a v posledních letech jsou považovány za jasný signál změny klimatu. Na tuto změnu se musíme naučit adaptovat a ovocnářství není výjimkou. […]