Monitoring škůdců polní zeleniny – 19. týden

19. týden 2022 Výrazné oteplení po chladném jaru zkoncentrovalo hmyz z více zdrojů do krátkého období, zkombinovalo se: i) hromadné líhnutí nových jedinců, ii) přelet mezi lokalitami a iii) imigrace z jižních částí Evropy. Proto se můžete na polích setkat se všemi středně až pozdně jarními druhy škůdců i užitečných organismů. Kteří z nich jsou […]

Organická hnojiva ke zlepšení retenčních vlastností půdy

Kvůli měnícímu se klimatu, vyšším teplotám, častějším výskytům period sucha a delších období beze srážek se voda stává i v našich zeměpisných šířkách čím dál tím důležitější surovinou. Výkyvy počasí jsou přitom nepravidelné a v posledních letech jsou považovány za jasný signál změny klimatu. Na tuto změnu se musíme naučit adaptovat a ovocnářství není výjimkou. […]

Začala pátrací akce po zavíječi zimostrázovém

Venku se otepluje a to znamená, že začíná sezóna pro zavíječe zimostrázového. Na začátku jara, při teplotě kolem 10°C, začnou housenky aktivovat a pokračují v žíru na hostitelské rostlině, kde do té doby zimovaly mezi listy. V listu na první pohled nevznikají dírky, protože mladé housenky požírají nejprve vrchní nebo spodní část listu, na jedné […]