Monitoring škůdců polní zeleniny – 25. týden

Pokračuje přelet škůdců z řepek a dalších rostlin do brukvovité zeleniny (molice, zápředníček, mšice zelná, dřepčíci). Na některých lokalitách jsou znovu vysoké počty dospělců krytonosců. Přilétají nové třásněnky. Začíná kladení 2. generace květilky zelné (bílá vajíčka na obrázku). Na rizikových plodinách/pozemcích hledat požerky osenice polní.

Odrůdové pěstební technologie u ozimé pšenice

Přijďte si prohlédnout odrůdové pokusy v Chrášťanech u Rakovníka (možnost individuálních prohlídek) V odrůdových pokusech založených na stanovišti v Chráštanech u Rakovníka sledujeme od roku 2006 vliv různého zpracování půdy a různé intenzity výživy a ochrany rostlin na výnos zrna odrůd ozimé pšenice s různou odolností ke stresům.

Potřebuje o třetinu méně vody než kukuřice

Rozhovor Ing. Jiřího Hermutha, pracovníka oddělení genové banky ve VÚRV, v.v.i. s plodinovou specialistkou ze společnosti Syngenta o čiroku, jeho pěstování a hlavních způsobech využití. Čirok (Sorghum) je zemědělsky významný rod rostlin z čeledi lipnicovité. Pěstuje se jako obilovina, např. na výrobu mouky a používá se též ke krmným nebo technickým účelům.

Běloklasost ječmenů a pšenic

Na našich polích se začínají objevovat bíle klasy, jak u ječmenů, tak u pšenic v době metání rostlin. Je to důsledek předchozího poškození klasů mrazem. Hovoříme o běloklasosti nebo též hluchoklasosti.

Poškození porostů polních plodin mrazy

Ve srovnání s ovocnými stromy a vinnou révou je poškození polních plodin menší a více lokální a vzhledem ke kompenzačním schopnostem rostlin bude záviset na následujícím průběhu počasí, jak se projeví ve snížení výnosů. Mrazy byly poškozeny porosty ozimé řepky, ozimého ječmene, raných odrůd ozimé pšenice v pokročilejší fázi růstu, cukrovky, máku, kukuřice

Přihnojení ozimů po letošní zimě

Stav půdy a porostů ozimů po letošní zimě se liší od loňského roku, na což bychom měli reagovat také regeneračním přihnojením. Půda je v celém svém profilu na většině území nasycená vodou (viz portál Intersucho) a pod ozimou pšenicí došlo během zimy k většímu vyplavení nitrátového dusíku než v minulých letech.