Nitrátová směrnice – veřejná diskuze EU, revize ZOD a příprava 6. akčního programu v ČR

Aktualizováno – doplněny podklady k návrhu revize ZOD a 6. AP

Veřejná diskuze k ochraně vod v Evropské unii

Evropská komise otevřela 1. 12. 2023 pro veřejnost možnost vyjádřit se k ochraně vod před znečištěním dusičnany (odkaz). Výzva a další informace (v češtině) jsou ke stažení zde. Pravidla EU pro dusičnany („nitrátová směrnice„) chrání kvalitu vody tím, že snižují znečištění způsobené dusičnany ze zemědělství a předcházejí mu. Kvalita vody se v EU zlepšila, ale znečištění dusičnany může být stále vážným problémem. Toto hodnocení posoudí, jak dobře tato pravidla fungovala a zda jsou stále vhodná pro svůj účel s ohledem na ambice EU v oblasti životního prostředí a klimatu, udržitelného a odolného zemědělství a zajišťování potravin.

Revize zranitelných oblastí a příprava 6. akčního programu v ČR

V současné době se v České republice připravuje revize zranitelných oblastí (ZOD) a 6. akční program (AP) nitrátové směrnice na období 2024–2028. Všechny informace k uplatnění této směrnice najdete na webové stránce MZe Nitrátová směrnice a na specializované stránce www.nitrat.cz. Upravené vymezení ZOD a pravidla 6. akčního programu by měla být účinná od 1. 7. 2024. Uvítáme Vaše návrhy a připomínky (kontakt pro zaslání najdete zde), tedy co upravit nebo doplnit, např. v porovnání s končícím 5. akčním programem, detailně popsaným v metodice „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice„.

Prezentace k návrhu revize ZOD a 6. akčního programu z jednání pracovní skupiny pro nitrátovou směrnici najdete zde (informace doplněna 19. 12. 2023, kdy byly podklady zveřejněny na webové stránce nitrátové směrnice na portálu MZe).

Kategorie aktuality, legislativa, výživa rostlin.
Počet zobrazení: 602