Nitrátová směrnice – veřejná diskuze EU, revize ZOD a příprava 6. akčního programu v ČR

Aktualizováno – doplněny podklady k návrhu revize ZOD a 6. AP

Veřejná diskuze k ochraně vod v Evropské unii

Evropská komise otevřela 1. 12. 2023 pro veřejnost možnost vyjádřit se k ochraně vod před znečištěním dusičnany (odkaz). Výzva a další informace (v češtině) jsou ke stažení zde. Pravidla EU pro dusičnany („nitrátová směrnice„) chrání kvalitu vody tím, že snižují znečištění způsobené dusičnany ze zemědělství a předcházejí mu. Kvalita vody se v EU zlepšila, ale znečištění dusičnany může být stále vážným problémem. Toto hodnocení posoudí, jak dobře tato pravidla fungovala a zda jsou stále vhodná pro svůj účel s ohledem na ambice EU v oblasti životního prostředí a klimatu, udržitelného a odolného zemědělství a zajišťování potravin.

Revize zranitelných oblastí a příprava 6. akčního programu v ČR

V současné době se v České republice připravuje revize zranitelných oblastí (ZOD) a 6. akční program (AP) nitrátové směrnice na období 2024–2028. Všechny informace k uplatnění této směrnice najdete na webové stránce MZe Nitrátová směrnice a na specializované stránce www.nitrat.cz. Upravené vymezení ZOD a pravidla 6. akčního programu by měla být účinná od 1. 7. 2024. Uvítáme Vaše návrhy a připomínky (kontakt pro zaslání najdete zde), tedy co upravit nebo doplnit, např. v porovnání s končícím 5. akčním programem, detailně popsaným v metodice „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice„.

Prezentace k návrhu revize ZOD a 6. akčního programu z jednání pracovní skupiny pro nitrátovou směrnici najdete zde (informace doplněna 19. 12. 2023, kdy byly podklady zveřejněny na webové stránce nitrátové směrnice na portálu MZe).

Kategorie aktuality, legislativa, výživa rostlin.