Monitoring škůdců polní zeleniny – 16. týden

16. týden 2021 Postupné oteplování zvyšuje výskyt hmyzu. Na polích jsou nyní nejčastěji k vidění dospělci různých dvoukřídlých, ale většina z nich nepatří mezi škůdce. Stoupá škodlivost půdních škůdců (drátovci, housenky můr), kteří se stahují k mladým rostlinám. Na cibuli mohou lokálně škodit třásněnky.

Memorandum o spolupráci

Tisková zpráva VÚRV, v.v.i. 19. 4. 2021 – Dne 16. 4. 2021 ve Svijanech podepsali ředitel VÚRV, v. v. i. RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. a vlastník (jednatel) Mlýnu Perner Svijany spol. s.r.o. pan Daniel Perner memorandum o vzájemné spolupráci.

Čirok a béry z ruzyňského šlechtění

Jednou z možností udržitelného zemědělství je i cílené šlechtění a pěstování multifunkčních plodin (odrůd), které mají nižší náročnost na potřebu vody, pesticidů, minerálních hnojiv a přitom poskytují dostatečně vysoké výnosy jak pro krmné účely, tak i pro produkci nutričně kvalitních potravin.

Jak přezimovaly meziplodiny?

Pomalu nastává čas pro zajištění osiva  meziplodin pro strniskové výsevy po sklizni hlavních plodin. Při výběru vhodných druhů a jejich směsí je nutné, kromě cíle zařazení meziplodiny, zvážit konkrétní podmínky pozemku a průběhu počasí.