Rezistence plevelů vůči herbicidům

Doporučujeme Vaší pozornosti zajímavou diskuzi s doc. Ing. Janem Mikulkou, CSc. na TV zemědělec k problematice rezistence plevelů vůči herbicidům na téma: Současná situace ve světě a u nás. Trendy ve výskytu rezistence. Monitoring rezistence. Spektrum rezistentních plevelných druhů. Využití antirezistentní strategie v systémech regulace plevelů. Metody diagnostiky rezistence. Poradenství k problematice rezistence plevelů.

TZ: Dlouhodobý výzkum luk přebírá od VÚRV Technická univerzita v Liberci

Pastevní experiment v Betlémě, části Oldřichova v Hájích, započal v roce 1998 a patří tak k nejstarším v Evropě. Vědci zde zkoumají, jak nejlépe obhospodařovat louku tak, aby si udržela druhovou rozmanitost a dostatek živin v půdě. Podobný experimentální výzkum i na dalších pěti jizerskohorských loukách a na jednom stanovišti na Českolipsku přechází nově pod […]

„Metodika ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků…“ (2023)

Metodiku ochrany chmele pomocí nekonvenčních prostředků s ohledem na minimalizaci rizik pro necílové organismy vytvořil autorský tým pod vedením Ing. Kateřiny Kovaříkové, Ph.D. (výzkumný tým Sekundární metabolity rostlin v ochraně plodin). Metodika shrnuje nejnovější poznatky v ochraně chmelnic proti chorobám a škůdcům pomocí botanických pesticidů

Průzkum preferencí zemědělců ohledně mimoprodukčních ploch

Dovolujeme si Vás oslovit s žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku v rámci šetření na téma obnovy a zavádění mimoprodukčních (polopřirozených) ploch v zemědělství. Cílem dotazníku je porozumět motivaci zemědělců pro vytváření nebo naopak nevytváření mimoprodukčních ploch v zemědělské krajině.

Druhé lednové mrazové období a porosty ozimů (stav k 21. 1. 2024)

V prvním období s celodenními mrazy od 6. do 11. ledna 2024 byla většina porostů ozimů beze sněhu, viz článek Současná mrazová vlna a rizika poškození ozimů (stav k 11. 1. 2024). Naproti tomu druhé mrazivé období od 17. do 21. 1. 2024 bylo na většině území doprovázeno sněhovou pokrývkou, někde jen velmi nízkou (1 […]