O konopí bez předsudků, 2023

V Olomouci se dne 22. 11. 2023 konala v pořadí již čtvrtá debata s názvem „O konopí bez předsudků“. Hosty byli Zlatuše Krejčová z firmy Hemp Production CZ, s.r.o.; Jan Vacek z Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP a František Švejda z Českého konopného klastru – CzecHemp, z.s. Diskutovalo se o pěstování konopí pro potravinářské účely, zpracování stonku, CBD produktech […]

Bilance N za hospodářský rok 2022/2023

Aktualizováno 28. 11. 2023 – doplněn praktický návod na vyplnění bilance N s využitím údajů z EPH. Formuláře pro výpočet bilance N za hospodářský rok hnojení 2022/2023 a sklizňový rok 2023 Podmínka bilancování dusíku se vztahuje na celý zemědělský závod hospodařící ve zranitelné oblasti (jakoukoliv částí, i když má třeba v ZOD jen 1 DPB), […]

Úspěšná konference k 30 letům NPGZR

Letos si připomínáme 30 let od vzniku Národního programu genetických zdrojů rostlin (NPGZR). Ku příležitosti tohoto výročí se 8. listopadu 2023 konala v Národním zemědělském muzeu konference Od minulosti po současnost aneb Co přineslo řešení NPGZR pro řešitele, výzkum, šlechtitele a společnost. Akce probíhala pod taktovkou Výzkumného ústavu rostlinné výroby jakožto koordinačního pracoviště Národního programu […]

Úspěšná Revoluce v zemědělství

První robotický traktor v Česku nepotřebuje řidiče a je plně autonomní. 20. října 2023 jsme ho spolu se zástupci České technologické platformy pro zemědělství představili u nás ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby na semináři Revoluce v zemědělství – první zcela autonomní traktor v ČR. Zemědělci si od vyšší míry automatizace slibují zvýšení efektivity procesů, snížení […]

Monitoring škůdců polní zeleniny – 43. týden

43. týden 2023 Většina porostů je sklizena, do zbývajících mohou za pěkného počasí stále přilétat nové mšice a třásněnky. Pokračuje líhnutí molic z pupárií na rostlinách a žír housenek. Mšice lákají pestřenky, jejich dravé larvy mohou odběratelům vadit svou přítomností. Teplé říjnové počasí umožňuje výskyt dalších druhů škůdců, ale početnost je zpravidla velmi nízká.

První podzimní mráz a meziplodiny

V letošním zatím extrémně teplém podzimu přišel opožděně i první pokles teplot pod bod mrazu. Citlivost a tolerance jednotlivých druhů meziplodin je důležitá pro plánování termínu zapravení zbytků biomasy. Délka vegetace ovlivňuje pokrytí povrchu půdy, množství akumulovaného N (a dalších živin) v nadzemní i kořenové biomase či kvalitu hmoty (zvláště poměr C/N), která má vliv […]

Významné ocenění RVVI za Metodiku pro identifikaci cizích amyláz v medu

Metodika pro identifikaci cizích amyláz v medu dostala jako jediný aplikovaný výsledek v kategorii společenská relevance známku 1 v hodnocení RVVI za rok 2022! Kritéria hodnocení jsou velmi přísná, proto máme z dosaženého výsledku radost a gratulujeme RNDr. Tomáši Erbanovi, Ph.D., a jeho výzkumnému týmu č. 17 Biologicky aktivní látky v ochraně rostlin. Tato metodika, […]

Nevyrovnané vzcházení ozimých obilnin a riziko virových zakrslostí

V průběhu předseťové přípravy půdy a po zásevu ozimých obilnin přišly na většině území pouze slabé srážky v řádu jednotek milimetrů a zaseté ozimé obilniny vlivem proschnutí vrchní vrstvy půdy na řadě pozemků nevyrovnaně vzcházejí. Srpen byl srážkově nadnormální a na přelomu srpna a září byl obvykle v půdním profilu vody ještě dostatek, pro zpracování […]

Filigránský výsev pro testy zimovzdornosti s šedesátiletou tradicí

Začátkem října proběhl v ruzyňském areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby výsev obilnin pro testy zimovzdornosti. Jedná se o unikátní ruzyňskou bedýnkovou metodu, která probíhá každoročně už přes 60 let. Testy jsou založeny na dvou variantách umístění bedýnek – na zemi, kdy bedýnky s rostlinami přikryje sníh, a 50 cm nad zemí, kdy vzorky více vymrzají. V obou případech […]

Ohlédnutí za Nocí vědců v NZM

Tajemství prvopáteční říjnové noci odhaleno! V Národním zemědělském muzeu jsme malým i velkým návštěvníkům ukázali, jaké příběhy skýtá zemědělská věda a výzkum. Dozvěděli se, co se skrývá v obilce, jak se uchovávají genetické zdroje, proč je dobré hledat a hlásit invazní hmyz i jak tajemný je svět hub. Mohli si vyzkoušet senzory bezpilotních zařízení, pozorovat […]