Rufuss – nová registrovaná odrůda čiroku zrnového z VÚRV, v.v.i.

„Řešíme dopady sucha na udržitelné zemědělství v ČR“

Dne 20. 3. 2024 ÚKZÚZ v Brně registroval novou bělozrnnou odrůdu čiroku zrnového s názvem „RUFUSS“, která pochází ze šlechtění Ing. Jiřího Hermutha z Genové banky VÚRV, v.v.i. Po Ruzroku je to již druhá česká odrůda, na rozdíl od Ruzroku má ale odlišné vlastnosti a využití. Užitná hodnota je dána kombinací výnosu suché a zelené hmoty na úrovni liniových odrůd a odolnosti proti poléhání. Proto je nová odrůda, v porovnání s registrovanými liniovými odrůdami čiroku na siláž v rámci sortimentu nízkých, typově zrnových odrůd pěstovaných na biomasu nebo siláž, pro tento sortiment zřejmým přínosem.

Rufuss je středně pozdní až pozdní liniová odrůda. Rostliny jsou středně vysoké, průměr stébla velký, list středně dlouhý, středně široký. Lata je hustá, obilky žlutavě bílé.

Odrůda Rufuss je již licencovaná, množení a distribuci osiva má v kompetenci osivářská firma SEED SERVICE z Vysokého Mýta, se kterou má VÚRV, v.v.i. podepsané vzájemné memorandum o spolupráci.

Kategorie aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 160