Čirok a bér pro výrobu objemných krmiv

Příspěvek Ing. Ladislava Menšíka, Ph.D. a kol. zveřejněný v časopisu Krmivářství se zabývá pěstováním čiroků a bérů pro výrobu objemných krmiv se zavadáním na řádku v oblasti Boskovické brázdy (Malá Haná). Článek si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Odrůdy čiroku a bérů pro praktické využití

Možnou strategií, jak čelit klimatickým změnám, je využití netradičních suchuvzdorných plodin, např. čiroku, ale i bérů, které efektivněji hospodaří s půdní vodou. Pro zemědělskou praxi se nám podařilo vyšlechtit odrůdu čiroku zrnového s názvem ,Ruzrok‘ a dvě odrůdy béru italského ,Ruberit‘ a ,Rucereus‘,

Čirok Ruzrok na italském trhu osiv

Odrůda čiroku Ruzrok z VÚRV, v.v.i. (šlechtitel Ing. Jiří Hermuth) expanduje do Itálie! A to díky naší vzájemné spolupráci s firmou SEED SERVICE, která se postarala o uvedení Ruzroku na italský osivářský trh firmou Padana Sementi Elette s.r.l.

Pole jako odborná publikace

Procházet mezi demonstračními parcelkami polních pokusů Genové banky Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni, je jako obracet stránky odborné publikace. Co parcelka, to odrůda s celou historií dat o původu, odolnosti, výnosu, kvalitě a mnohých dalších vlastnostech.

Množitelské plochy odrůd z VÚRV

Na webu ÚKZÚZ byl zveřejněn Přehled přihlášených množitelských ploch 2021. Pro přehled uvádíme tabulku (List 1 až 3) s množitelskými plochami odrůd vyšlechtěných na pracovišti Genové banky VÚRV, v.v.i. od roku 2003 do roku 2021.