Odrůdy z VÚRV v katalogu osiv SEED SERVICE pro rok 2023

Firma SEED SERVICE licencuje naše vyšlechtěné odrůdy čiroku, béru, prosa a od letošního roku také vyšlechtěné odrůdy špaldy, dvouzrnky a jednozrnky. Šlechtitelům z VÚRV, v.v.i. se daří rozšiřovat portfolio odrůd, o které má zájem zemědělská praxe. Např. na straně 21 nového katalogu osiv je nabídka směsí meziplodin, kde se uplatňují naše odrůdy béru a čiroku […]

Zasedání Rady genetických zdrojů kulturních rostlin

Ve dnech 6. a 7. prosince 2022 proběhlo v Kostelanech u Kroměříže zasedání Rady genetických zdrojů kulturních rostlin, kde byly projednány výroční zprávy za věcné etapy řešené v rámci „Národního programu konzervace a využití genofondu rostlin a agro-biodiversity“. 

Zlatý klas za kolekci archaických odrůd pšenice

Kolekce odrůd pšenic špaldy, dvouzrnky a jednozrnky z VÚRV získala na agrosalonu Země živitelka 2022 ocenění „Zlatý klas s kytičkou“. Odrůdy s výbornou rezistencí vůči houbovým chorobám a zajímavými nutričními vlastnosti s vyšším obsahem bílkovin i minerálů než mají moderní odrůdy pšenic jsou vhodné pro potravinářské využití a pěstování v místních podmínkách.