Zasedání evropských expertů pro GMO v Praze

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. hostil ve dnech 8. a 9. června 2023 zasedání sítě Národních expertů pro hodnocení rizik GMO (Geneticky Modifikovaných Organismů), poradního orgánu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Úřad EFSA poskytuje nezávislé vědecké poradenství zaměřené na rizika související s potravinami a krmivy, a rovněž vydává upozornění o již existujících i nových rizicích u potravin. Tato upozornění jsou zdrojem informací pro tvůrce evropských předpisů, pravidel a strategií, a tak pomáhají chránit spotřebitele před riziky v potravinovém řetězci.

Vědecká síť úřadu EFSA pro hodnocení rizik GMO (dále jen „síť GMO“) byla zřízena v souladu se strategií úřadu EFSA pro spolupráci a vytváření sítí s členskými státy. Cílem sítě GMO je zlepšit dialog mezi členy, vybudovat vzájemné porozumění principům hodnocení rizik, zvýšit znalosti a důvěru ve vědecké hodnocení prováděné v EU a zvýšit transparentnost procesu mezi členskými státy a EFSA. Výroční zprávy sítě GMO informují veřejnost o konkrétních aktivitách a úspěších sítě GMO. V roce 2018 se členové sítě GMO zúčastnili výročního zasedání sítě GMO a dalších vědeckých setkání úřadu EFSA relevantních pro hodnocení rizik GMO a přispěli k hodnocení možných rizik souvisejících s využíváním GMO.

Letošní, již 15 zasedání, které bylo řešeno kombinovanou formou, se zaměřilo na technické pokyny k hodnocení rizik spojených s GMO a roli expertů členských států v celém procesu. Zástupci úřadu EFSA  upozornili na zájem dalšího zapojování národních expertů do činnosti úřadu a možnosti k dalšímu zapojování evropských institucí do výzev zaměřených na hodnocení rizik v potravním řetězci a vhledem k tématu zasedání zejména vědeckého hodnocení žádosti o uvádění GMO na trh. Projednávaly se přístupy členských států k budoucímu hodnocení rizik spojených nejen s geneticky modifikovanými či genově editovanými rostlinami, ale i GM mikroorganismy a živočichy. Velkou výzvou je právě hodnocení GM mikroorganismů. Zde upozorňuji na jejich možné využití v zemědělství jako hnojiv, stimulantů a růstových regulátorů či v ochraně rostlin před škodlivými organismy. Zasedání přineslo řadu nových informací, diskusi o možných přístupech v hodnocení možných rizik i návrhů na efektivnější spolupráci mezi EFSA a experty členských států. EFSA hodnotila vysoko celkové podmínky a zabezpečení zasedání včetně IT oblasti.

Organizaci zasedání proběhla ve spolupráci s vědeckých výborem pro GM potraviny a krmiva, poradním orgánem Ministerstva zemědělství ČR a byla zabezpečována jeho předsedkyní doc. dr. J. Ovesnou, tajemnicí Ing. B. Šestákovou a IT skupinou – Ing. K. Rovnou a Bc. F. Novotným.

Bližší informace a tisková zpráva budou dostupné na odkazu zde.

doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.
vedoucí Odboru genetiky a šlechtění rostlin

Kategorie akce, aktuality, odrůdy.
Počet zobrazení: 393