Čirok a béry z ruzyňského šlechtění

Jednou z možností udržitelného zemědělství je i cílené šlechtění a pěstování multifunkčních plodin (odrůd), které mají nižší náročnost na potřebu vody, pesticidů, minerálních hnojiv a přitom poskytují dostatečně vysoké výnosy jak pro krmné účely, tak i pro produkci nutričně kvalitních potravin.

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ

Nové odrůdy pšenice – ozimá jednozrnka RUMONA a jarní dvouzrnka TAPIRUZ Obě nové odrůdy pšenice, vhodné především do podmínek ekologického hospodaření, byly vyšlechtěny na pracovišti Genové banky ve VÚRV, v.v.i. V rámci licenčního řízení byla mezi výzkumným ústavem a firmou PRO-BIO ve Starém Městě podepsána licenční smlouva k distribuci a prodeji těchto nových odrůd.

Nová odrůda čiroku RUZROK

Nová odrůda čiroku RUZROK Nová odrůda čiroku RUZROK, vyšlechtěná ve VÚRV, v.v.i. již figuruje v katalogu osiv 2016 – 2017 firmy SEED SERVICE s.r.o., se kterou má ústav licenční smlouvu na distribuci a prodej této odrůdy.