Aktuální stav porostů k 10. 6. 2021 – kolekce obilnin Genové banky

Přinášíme další aktuální informace a fotografie z pokusů Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni.

Kolekce ozimého ječmene a pšenice jsou ve velmi dobré kondici. Stále je v letošním roce oproti roku 2020 deficit ve vývoji porostů cca o 10 dní. V současné době se provádí odpočty klasů, fenologická a morfologická hodnocení genetických zdrojů (GZ).

V rámci udržovacího šlechtění odrůd jsou založené množitelské porosty, např. letos nově registrované odrůdy jarní pšenice Rufia, která je charakteristická purpurovým zabarvením zrna. Tato pšenice je již konkrétně využívaná při pečení chleba pekárnou Praktika, se kterou má VÚRV čerstvě podepsané memorandum o vzájemné spolupráci.

Dále je množeno triticale s potenciálem využití na biomasu, vedené pod označením RU 202-16 (v současné době v registračním řízení).

Prvním rokem v registračních zkouškách ÚKZÚZ Brno je materiál ozimé pšenice špaldy, vedené pod označením RU-JH I-553, která by měla mít po registraci název Ruth.

Jako horká novinka bude po letošní vegetaci přihlášená k registračním zkouškám velmi raná jarní tvrdá pšenice vedená pod označením RU-JH-SD 142016 (Ruzydur).

Za Genovou banku:
Jiří Hermuth, Zdeněk Nesvadba, Alena Šímová a Milan Košař

Kategorie odrůdy, porosty.