Nová odrůda jarní pšenice RUFIA

Ze strany ÚKZÚZ byla registrována nová odrůda jarní pšenice s barevným zrnem, vyšlechtěná pracovníky VÚRV, v.v.i., s názvem „RUFIA“  (RUzyně + FIAlové zrno).

Užitná hodnota je dána purpurovou barvou zrna určeného pro speciální využití, a proto je odrůda ve srovnání s registrovanými odrůdami pšenice seté jarní pěstovanými v režimu ekologického zemědělství zřejmým přínosem. Rufia je pekařská polopozdní až pozdní odrůda s purpurovou barvou zrna určená pro speciální využití. Pekařská jakost chlebová (kategorie B). Objemová výtěžnost pečiva vysoká, obsah dusíkatých látek v sušině velmi vysoký, hodnota Zelenyho nízká, vaznost mouky nízká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost středně vysoká. Purpurové zabarvení nově vyšlechtěné odrůdy ‘Rufia’ je způsobeno přírodními antokyany, které mají preventivní účinky proti civilizačním chorobám. Antokyany se vyskytují hlavně v povrchových vrstvách zrna (perikarpu), proto lze doporučit mlynářské zpracovávání celého zrna.

Kategorie aktuality, odrůdy, úspěchy.
Počet zobrazení: 473