Kvetení třešní, jabloní a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a možnému riziku výskytu ranních mrazů, uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení k mrazům, tentokrát třešní a jabloní. Zatímco třešně jsou v plném květu či dokvétají, jabloně začínají kvést naplno. V důsledku výskytu nadnormálních teplot v posledních dnech se rovněž rozdíly v době kvetení mezi druhy a odrůdami zmenšují. V tabulce jsou […]

Kvetení broskví, švestek a kritické mrazové teploty

Vzhledem k dřívějšímu kvetení ovocných stromů po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů opět uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází kvetení broskví a švestek k mrazům. V tabulce jsou vidět minimální teploty (MT), při kterých po dobu 30 minut ještě nedochází k mrazovému poškození květů, a kritické mrazové teploty KT10 a KT90, které vedou k odumření […]

Riziko poškození polních plodin vegetačními mrazy

Současné noční mrazy mohou poškodit kvetoucí stromy, zejména meruňky, ale v menší míře i některé polní plodiny, např. ozimou řepku. Nejvíce ohrožené jsou silné až přerostlé porosty řepky ve fázi prodlužovacího růstu, které byly po zimě přihnojeny vyšší dávkou dusíku v ledkové formě a kde po hnojení přišly efektivní  srážky (min. 5 mm).

Kvetení meruněk a kritické mrazové teploty

Vzhledem k urychlenému kvetení meruněk po letošní teplé zimě a výskytu ranních mrazů uvádíme přehled citlivosti jednotlivých fází vývoje kvetení meruněk k mrazům. V tabulce uvádíme minimální teploty (MT), při kterých ještě nedojde po dobu 30 minut k mrazovému poškození květů a kritické mrazové teploty KT10, KT50 a KT90, které vedou k odumření 10 %, […]

Zima 2023/2024 – vlhko, zaplavení, holomrazy, nadnormální teploty a ozimy

Letošní zima (prosinec 2023 až únor 2024) je atypická a značně variabilní. Všechny tři měsíce byly teplé, a přitom dost vlhké (teplotně a srážkově nadnormální byl prosinec, leden se blížil k nadnormálním srážkám a únor bude pravděpodobně velmi teplý a srážkově bohatý na vodu). Porosty ozimů vstupovaly do zimy někde přerostlé, někde nevyrovnané v důsledku sucha při […]

Druhé lednové mrazové období a porosty ozimů (stav k 21. 1. 2024)

V prvním období s celodenními mrazy od 6. do 11. ledna 2024 byla většina porostů ozimů beze sněhu, viz článek Současná mrazová vlna a rizika poškození ozimů (stav k 11. 1. 2024). Naproti tomu druhé mrazivé období od 17. do 21. 1. 2024 bylo na většině území doprovázeno sněhovou pokrývkou, někde jen velmi nízkou (1 […]

Vliv současných mrazů na porosty ozimů

Po srážkově bohatém konci srpna nastal velmi suchý měsíc září, srážkově normální byl říjen, kdy se však srážky vyskytovaly nerovnoměrně, a listopad byl naopak srážkově nadnormální. Teplotně silně nadnormální byly oba podzimní měsíce září a říjen, teplé období pokračovalo i počátkem listopadu. Nepřekvapí proto, že na našich polích jsme se mohli setkat s přerostlými porosty […]

První podzimní mráz a meziplodiny

V letošním zatím extrémně teplém podzimu přišel opožděně i první pokles teplot pod bod mrazu. Citlivost a tolerance jednotlivých druhů meziplodin je důležitá pro plánování termínu zapravení zbytků biomasy. Délka vegetace ovlivňuje pokrytí povrchu půdy, množství akumulovaného N (a dalších živin) v nadzemní i kořenové biomase či kvalitu hmoty (zvláště poměr C/N), která má vliv […]

Filigránský výsev pro testy zimovzdornosti s šedesátiletou tradicí

Začátkem října proběhl v ruzyňském areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby výsev obilnin pro testy zimovzdornosti. Jedná se o unikátní ruzyňskou bedýnkovou metodu, která probíhá každoročně už přes 60 let. Testy jsou založeny na dvou variantách umístění bedýnek – na zemi, kdy bedýnky s rostlinami přikryje sníh, a 50 cm nad zemí, kdy vzorky více vymrzají. V obou případech […]