Přínosy a rizika letošního chladného a deštivého jara

Dosavadní průběh začátku jarní vegetace přinesl na většině území dostatek srážek, které doplnily vláhový deficit po zimě v celém půdním profilu do hloubky 100 cm. Nižší relativní nasycení půdy vodou zůstává nadále dle portálu Intersucho.cz v severozápadních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.

Ranní mrazy a kvetení meruněk

Aktuální informaci dr. Prášila (výzkumný tým Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění) zpracovanou pro portál Agrorisk si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Růst a vývoj porostů ozimů na přelomu roku 2022/2023

Celkově příznivý podzim pro růst a vývoj porostů ozimů byl v druhé dekádě prosince 2022 vystřídán mrazivými dny, se souvislou sněhovou pokrývkou po celém území ČR. V tomto období, kdy teploty v nížinách klesaly pod -15 °C, však byly porosty ozimých obilnin chráněny sněhovou pokrývkou.

Přezimování strniskových meziplodin

Strniskové meziplodiny jsou velmi účinným nástrojem ochrany půdy po sklizni hlavní plodiny. Pozitivní přínosy meziplodin jsou zemědělské veřejnosti dobře známé. Přínosy meziplodin jsou však přímo vázané na termín výsevu a založení porostu.

Rizika zpracování půdy při zakládání porostů řepky

I v letošním roce dochází při zpracování půdy před setím ozimé řepky k řadě chyb, což se může  projevit  ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin z půdní zásoby, ale zároveň dochází ke značným ztrátám vody a uhlíku…

Kritické jarní mrazy v době vývoje květů ovocných stromů

V posledních letech se zvyšuje frekvence výskytu teplých zim, kdy průměrné teploty vzduchu za zimní období (prosinec až únor) dosahují nadnormálních hodnot. Patří mezi ně i zima 2021/22, kdy průměrná teplota byla o 2,0 °C vyšší než normál (1991–2020). V pořadí se jedná o 4. až 5. nejteplejší zimu od roku 1961 (Infomet)…

Teplé zimy, jarní mrazy, růst a odolnost ozimů

V posledních letech se setkáváme s častějším výskytem teplých zim, kdy průměrná teplota v zimních měsících (prosinec až únor) je nadnormální a v nižších i středních polohách je obvykle doprovázena jen velmi krátkým výskytem sněhové pokrývky…

Teplé zimy a poškození ozimů mrazy v březnu

V předchozí zprávě (4. 3. 2022) jsme uvedli důsledky teplých zim pro růst a vývoj ozimů a přehled citlivosti obilnin k jarním mrazům. Zima 2021/2022 byla podle ČHMU hodnocena jako čtvrtá až pátá nejteplejší zima od roku 1961. To se projevilo ve vývoji ozimů, který probíhal i přes sušší období po celou zimu.