Rizika zpracování půdy při zakládání porostů řepky

I v letošním roce dochází při zpracování půdy před setím ozimé řepky k řadě chyb, což se může  projevit  ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin z půdní zásoby, ale zároveň dochází ke značným ztrátám vody a uhlíku…

Kritické jarní mrazy v době vývoje květů ovocných stromů

V posledních letech se zvyšuje frekvence výskytu teplých zim, kdy průměrné teploty vzduchu za zimní období (prosinec až únor) dosahují nadnormálních hodnot. Patří mezi ně i zima 2021/22, kdy průměrná teplota byla o 2,0 °C vyšší než normál (1991–2020). V pořadí se jedná o 4. až 5. nejteplejší zimu od roku 1961 (Infomet)…

Teplé zimy, jarní mrazy, růst a odolnost ozimů

V posledních letech se setkáváme s častějším výskytem teplých zim, kdy průměrná teplota v zimních měsících (prosinec až únor) je nadnormální a v nižších i středních polohách je obvykle doprovázena jen velmi krátkým výskytem sněhové pokrývky…

Teplé zimy a poškození ozimů mrazy v březnu

V předchozí zprávě (4. 3. 2022) jsme uvedli důsledky teplých zim pro růst a vývoj ozimů a přehled citlivosti obilnin k jarním mrazům. Zima 2021/2022 byla podle ČHMU hodnocena jako čtvrtá až pátá nejteplejší zima od roku 1961. To se projevilo ve vývoji ozimů, který probíhal i přes sušší období po celou zimu.

Teplé zimy a jarní mrazy – růst a odolnost ozimů

V posledních letech se setkáváme s častějším výskytem teplých zim, kdy průměrná teplota v zimních měsících (prosinec až únor) je nadnormální a v nižších i středních polohách je obvykle doprovázena jen velmi krátkým výskytem sněhové pokrývky.

Polní fenotypování v Olomouci

Vědci v Olomouci testovali speciální zařízení pro analýzu vlastností rostlin v polních podmínkách Mobilní fenotypovací zařízení Plant ScreenTM Field System otestovala firma PSI poprvé v polních podmínkách ve spolupráci s vědci z olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého.

Aktuální stav porostů k 24. 5. 2021 – kolekce obilnin Genové banky

Aktuální fotografie z pokusů Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Pokusy slouží k hodnocení genetických zdrojů (GZ) ozimé a jarní pšenice, ozimého ječmene, ozimého a jarního tritikále. Letos bude k hodnocení v polních podmínkách 1 667 položek (parcely + řádky). Vegetace je ve vývoji zpožděná cca o 10–14 dní.