Přezimování strniskových meziplodin

Strniskové meziplodiny jsou velmi účinným nástrojem ochrany půdy po sklizni hlavní plodiny. Pozitivní přínosy meziplodin jsou zemědělské veřejnosti dobře známé. Přínosy meziplodin jsou však přímo vázané na termín výsevu a založení porostu.

Rizika zpracování půdy při zakládání porostů řepky

I v letošním roce dochází při zpracování půdy před setím ozimé řepky k řadě chyb, což se může  projevit  ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin z půdní zásoby, ale zároveň dochází ke značným ztrátám vody a uhlíku…

Kritické jarní mrazy v době vývoje květů ovocných stromů

V posledních letech se zvyšuje frekvence výskytu teplých zim, kdy průměrné teploty vzduchu za zimní období (prosinec až únor) dosahují nadnormálních hodnot. Patří mezi ně i zima 2021/22, kdy průměrná teplota byla o 2,0 °C vyšší než normál (1991–2020). V pořadí se jedná o 4. až 5. nejteplejší zimu od roku 1961 (Infomet)…

Teplé zimy, jarní mrazy, růst a odolnost ozimů

V posledních letech se setkáváme s častějším výskytem teplých zim, kdy průměrná teplota v zimních měsících (prosinec až únor) je nadnormální a v nižších i středních polohách je obvykle doprovázena jen velmi krátkým výskytem sněhové pokrývky…

Teplé zimy a poškození ozimů mrazy v březnu

V předchozí zprávě (4. 3. 2022) jsme uvedli důsledky teplých zim pro růst a vývoj ozimů a přehled citlivosti obilnin k jarním mrazům. Zima 2021/2022 byla podle ČHMU hodnocena jako čtvrtá až pátá nejteplejší zima od roku 1961. To se projevilo ve vývoji ozimů, který probíhal i přes sušší období po celou zimu.

Teplé zimy a jarní mrazy – růst a odolnost ozimů

V posledních letech se setkáváme s častějším výskytem teplých zim, kdy průměrná teplota v zimních měsících (prosinec až únor) je nadnormální a v nižších i středních polohách je obvykle doprovázena jen velmi krátkým výskytem sněhové pokrývky.

Polní fenotypování v Olomouci

Vědci v Olomouci testovali speciální zařízení pro analýzu vlastností rostlin v polních podmínkách Mobilní fenotypovací zařízení Plant ScreenTM Field System otestovala firma PSI poprvé v polních podmínkách ve spolupráci s vědci z olomouckého pracoviště Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého.