Rizika zpracování půdy při zakládání porostů řepky

I v letošním roce dochází při zpracování půdy před setím ozimé řepky k řadě chyb, což se může  projevit  ve špatném vzcházení a v nevyrovnanosti porostů. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin z půdní zásoby, ale zároveň dochází ke značným ztrátám vody a uhlíku…

Celý článek autorů Pavla Růžka, Gabriely Mühlbachové, Heleny Kusé a Radka Vavery z VÚRV, v.v.i. Praha-Ruzyně si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Rizika při zakládání porostů řepky na web VURV_2022
Kategorie porosty, výživa rostlin.