Druhé lednové mrazové období a porosty ozimů (stav k 21. 1. 2024)

V prvním období s celodenními mrazy od 6. do 11. ledna 2024 byla většina porostů ozimů beze sněhu, viz článek Současná mrazová vlna a rizika poškození ozimů (stav k 11. 1. 2024). Naproti tomu druhé mrazivé období od 17. do 21. 1. 2024 bylo na většině území doprovázeno sněhovou pokrývkou, někde jen velmi nízkou (1 […]

Vliv současných mrazů na porosty ozimů

Po srážkově bohatém konci srpna nastal velmi suchý měsíc září, srážkově normální byl říjen, kdy se však srážky vyskytovaly nerovnoměrně, a listopad byl naopak srážkově nadnormální. Teplotně silně nadnormální byly oba podzimní měsíce září a říjen, teplé období pokračovalo i počátkem listopadu. Nepřekvapí proto, že na našich polích jsme se mohli setkat s přerostlými porosty […]

První podzimní mráz a meziplodiny

V letošním zatím extrémně teplém podzimu přišel opožděně i první pokles teplot pod bod mrazu. Citlivost a tolerance jednotlivých druhů meziplodin je důležitá pro plánování termínu zapravení zbytků biomasy. Délka vegetace ovlivňuje pokrytí povrchu půdy, množství akumulovaného N (a dalších živin) v nadzemní i kořenové biomase či kvalitu hmoty (zvláště poměr C/N), která má vliv […]

Filigránský výsev pro testy zimovzdornosti s šedesátiletou tradicí

Začátkem října proběhl v ruzyňském areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby výsev obilnin pro testy zimovzdornosti. Jedná se o unikátní ruzyňskou bedýnkovou metodu, která probíhá každoročně už přes 60 let. Testy jsou založeny na dvou variantách umístění bedýnek – na zemi, kdy bedýnky s rostlinami přikryje sníh, a 50 cm nad zemí, kdy vzorky více vymrzají. V obou případech […]

Přínosy a rizika letošního chladného a deštivého jara

Dosavadní průběh začátku jarní vegetace přinesl na většině území dostatek srážek, které doplnily vláhový deficit po zimě v celém půdním profilu do hloubky 100 cm. Nižší relativní nasycení půdy vodou zůstává nadále dle portálu Intersucho.cz v severozápadních Čechách, v Polabí a na jižní a střední Moravě.

Ranní mrazy a kvetení meruněk

Aktuální informaci dr. Prášila (výzkumný tým Biologie stresu a biotechnologie ve šlechtění) zpracovanou pro portál Agrorisk si můžete stáhnout zde nebo prohlédnout níže.

Růst a vývoj porostů ozimů na přelomu roku 2022/2023

Celkově příznivý podzim pro růst a vývoj porostů ozimů byl v druhé dekádě prosince 2022 vystřídán mrazivými dny, se souvislou sněhovou pokrývkou po celém území ČR. V tomto období, kdy teploty v nížinách klesaly pod -15 °C, však byly porosty ozimých obilnin chráněny sněhovou pokrývkou.