Aktuální stav porostů k 24. 5. 2021 – kolekce obilnin Genové banky

Aktuální fotografie z pokusů Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Pokusy slouží k hodnocení genetických zdrojů (GZ) ozimé a jarní pšenice, ozimého ječmene, ozimého a jarního tritikále. Letos bude k hodnocení v polních podmínkách 1 667 položek (parcely + řádky). Vegetace je ve vývoji zpožděná cca o 10–14 dní.

Jak přezimovaly meziplodiny?

Pomalu nastává čas pro zajištění osiva  meziplodin pro strniskové výsevy po sklizni hlavních plodin. Při výběru vhodných druhů a jejich směsí je nutné, kromě cíle zařazení meziplodiny, zvážit konkrétní podmínky pozemku a průběhu počasí.

Přezimování ozimů k 25. lednu 2021

Ozimé řepky a obilniny vstupovaly do zimy 2020/21 v rozdílném růstovém stavu. Ozimy seté v agrotechnické lhůtě stačily do konce listopadu dobře narůst, řepky vytvořily dostatečné přízemní listové růžice a obilniny se dostaly do fáze počátku odnožování.