Aktuální stav porostů k 24. 5. 2021 – kolekce obilnin Genové banky

Aktuální fotografie z pokusů Genové banky VÚRV, v.v.i. v Praze-Ruzyni. Pokusy slouží k hodnocení genetických zdrojů (GZ) ozimé a jarní pšenice, ozimého ječmene, ozimého a jarního tritikále. Letos bude k hodnocení v polních podmínkách 1 667 položek (parcely + řádky). Vegetace je ve vývoji zpožděná cca o 10–14 dní.

Kurátoři obilných kolekcí v Genové bance: Jiří HermuthZdeněk Nesvadba.

 

Kategorie odrůdy, porosty.
Počet zobrazení: 187